A correlation between latanoprost-induced conjunctival hyperemia and intraocular pressure-lowering effect

HalilAtes 28. Eylül 2011 09:04
45 J Glaucoma. 2011 Jan;20(1):3-6. dergisinde Kobayashi H, Kobayashi K. tarafından yazılan makalede  xalatan kullanan hastalarda, kullanıma başlanmasından sonra gelişen kısa süreli konjonktival hiperemi düzeyinin, GİB düşüklüğünde elde edilen yüksek başarı ile korele olduğu gösterilmiş. Yazıdan, hastalarımızda gördüğümüz başlangıç hiperemisine sevinmemiz gerektiği anlaşılıyor. İlgilenenler için makalenin özetini aktarıyorum.

Department of Ophthalmology, Kokura Memorial Hospital, Kitakyushu, Japan. kobi@earth.ocn.ne.jp

To study any correlation between a short-term change in conjunctival hyperemia severity and the intraocular pressure-lowering effect induced by latanoprost.

PATIENTS AND METHODS:

A 114 patients (56 females and 58 males) with open-angle glaucoma or ocular hypertension were studied. Their mean age was 60.9±15.0 years (range, 25 to 87 y). The primary outcome measure was the change in conjunctival hyperemia grade at 2 days and the change in intraocular pressure at 6 months after the start of latanoprost administration.

RESULTS:

Mean intraocular pressure before and 6 months after latanoprost administration was 22.5±3.8 mm Hg and 16.5±2.9 mm Hg, respectively (P<0.0001). Mean conjunctival hyperemia grade before and 2 days after the administration of latanoprost was 0.32±0.58 and 1.74±1.11, respectively (P<0.0001). Mean change in intraocular pressure was -1.7±1.2 mm Hg (-6.6±5.1%) in eyes with no hyperemia grade change, -5.2±2.2 mm Hg (-21.5±7.6%) in eyes with a hyperemia grade change of 1, -7.3±2.8 mm Hg (-32.0±8.9%) in eyes with a change of 2, and -10.8±2.7 mm Hg (-46.1±8.6%) in eyes with a change of 3 or 4 (P<0.0001). There was a significant correlation between intraocular pressure change and hyperemia grade change (intraocular pressure: r=0.535, P=0.0001; percent of intraocular pressure: r=0.755, P=0.0001).

CONCLUSION:

A statistically significant correlation was found between a change in intraocular pressure and conjunctival hyperemia severity induced by latanoprost.

Etiketler:

hipotansif yağlar

Üç yıllık kanaloplasti sonuçları

HalilAtes 27. Eylül 2011 10:35

44 Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011 Oct;249(10):1537-45 künyeli dergide; Bull H, von Wolff K, Körber N, Tetz M.'in yayınladıkları "Three-year canaloplasty outcomes for the treatment of open-angle glaucoma: European study results" başlıklı çalışma kanaloplasti alanındaki en kapsamlı çalışma niteliğinde. 109 hastaya kanaloplasti veya fakokanaloplasti yapılmış ve GİB değerleri ve komplikasyonlar açısından değerlendirilmiş.

Yazarlar yeterli basınç düşüşüyle birlikte düşük oranda komplikasyon elde ettiklerini belirtmişler. Çalışmayla ilgili tabloları aşağıda görebilirsiniz;

 

 

 

 

 

Etiketler:

kanaloplasti

Prof. Dr. Pınar Aydın'ın yeni kitabı

HalilAtes 22. Eylül 2011 17:47

43 Pınar Aydın kitap üretmeye devam ediyor. Bu kez çocuk hastalar ve onların aileleri için "Az gören çocukların aileleri için el kitabı" başlıklı bir klavuz hazırlamış. Çocuk hastaya yaklaşım apayrı bir sanat; iletişim kurulması, şikayetinin algılanması, muayenesi, tedavisinin düzenlenmesi kadar, çocukların aynı zamanda yaşam koçları olan ailelerinin de savaşı benimsemesi, birlikte (çocuk-aile-doktor) kutsal üçlüyü oluşturmaya teşvik edilmesi gerekiyor.

Kitabı ofisinizde hedef kitleye tanıtmak için bulundurmanızı tavsiye ederim.

Etiketler:

kitap duyuruları

ESCRS 29. kongresinin ardından

HalilAtes 22. Eylül 2011 09:33

42 Viyana'da yapılan kongrede sahneye çıkan en önemli konu son zamanlarda yapılan katarakt kongrelerinde olduğu gibi, yine femtosecond laser katarakt cerrahisiydi. Olayın felsefi, bilimsel, sosyal ve ekonomik yanları var. Benim önem verdiğim felsefi tarafı, çünkü diğer tarafları henüz muamma. Dünya siyasi tarihinde çeşitli dönemler var, orta çağ, sanayii dönemi gibi. Yaşadığımız çağ sanırım "bir teknolojik devrim yap" çağı. Ardından da bunu hızla yap, hızla dönüştür, hızla eskit, hızla alsınlar, hızla zengin ol ve oldurt gibi ek katmanları var bu çağın. Ana tema şu; birşey keşfediliyor, keşfedilen şeyin gerekliliği sorgulanmadan aynı bir pop yıldızının reklamı gibi kitlelere tanıtımı yapılıyor. Üretilen bu prototip pahalı birşey olduğu için hedef kitlenin geniş bir kitle olması beklenmiyor, hedef kitle şu an ellerinde bu sürüm öncesi en son ürün olan zengin ve iyi kazanan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin şu anki gelirlerini sürdürebilmeleri için en son çıkan bu ürünü edinmeleri gerektiği toplantılarda bilgi pompalamasına tabii tutuluyor. Hedef kitlelerin zenginliklerini sürdürebilmeleri için ilk şart, yeni sürümü keşfedeni önce zengin etmeleri gerekiyor. Zamanla siyasi irade, hukuk gibi erkler de bu yeni keşfin dışında kalanların suç işlediklerini, çağın gerisinde işler yaptıkları için hizmet verdikleri kişilerin sağlığını tehdit ettiklerini söyleyecek ve sistemin devam etmesini sağlayacaklardır. Bu çarka karşı gelme gücümüz var mı, bu yazıyı neden yazdım?; Çağa karşı gelmek tasfiye anlamına geliyor, böyle bir niyetim yok, en azından hikayenin farkında olduğumuzu ve heyecanlanmadığımızı bildirmek için günlüklerin gücü kadar haykırmak gerekiyor arada. 

Etiketler:

kongre haberleri

George Frideric Handel neden kör oldu?

HalilAtes 14. Eylül 2011 09:59

Handel (1685-1759) barok müziğin Bach ile birlikte tartışmasız en büyüğüydü. Yaşamının sonlarında görme yetisini kaybetti.

Görme azalmasıyla başvurduğu Bach'ın da doktoru olan İngiliz doktor John Taylor tarafından katarakt teşhisiyle ameliyat edildi. Ancak Bach gibi o da ameliyattan sonra görmesini iyice yitirdi. Bugün Handelîn aslında glokom veya YBMD + koroid nv olduğuna dair pek çok makale yayımlanmıştır.

Bach ve Handel'in yollarının John Taylor'da kesişmesi ve ikisinin de farklı da olsa katarakt komplikasyonları sonucu görmelerini yitirmeleri oftalmolojinin ilginç anekdotları arasında sayılabilir.

Şimdi size Handel'in benim için ene önemli eseri, Ariodante'yi Philippe Jaroussky'den sunuyorum;

 

Etiketler: , ,

görme engelli ünlüler | müzik

Bugün glokom harici bir yazı

HalilAtes 10. Eylül 2011 13:54

Bugün glokom harici bir yazı yazmak istiyorum. Üniversitelerde değişimler oluyor, genç arkadaşların morali bozulmuş olabilir ve bilim alanlarına yoğunluklarını kaybetmiş, isteksiz bir hal almış olabilirler. Benim böyle zamanlarda sığındığım liman kitaplar ve müzik oluyor. İşte size her ikisinden birer alıntı; Thomas Bernhard'dan ilki; "dünyanın geri kalanına deyiş yerindeyse erkenden gözlerimi açan kişi amcam Georg'du, Wolfdegg ve Avusturya dışında başka yerler de olduğuna, çok daha muhteşem, çok daha akıl almaz şeyler olduğuna ve çoğunlukla varsayıldığı gibi dünyanın tek bir aileden değil, milyonlarca aileden, tek bir yerden değil, milyonlarca böyle yerden ve tek bir halktan değil, yüzlerce ve binlerce halktan ve tek bir ülkeden değil, yüzlerce ve binlerce, hepsi de çok güzel ve çok önemli olan ülkeden oluştuğuna gözlerimi açan oydu. Bütün insanlık tüm güzellikler ve olanaklarla dolu sonsuzluktur derdi Georg amcam, Yalnız ahmaklar kendinin sona erdiği yerde dünyanın sona erdiğini düşünür." Şimdi de bir müzik; Luciano Pavarotti'den ill canto.

Etiketler:

müzik

Oküler yüzey hastalığı ve glokom

HalilAtes 9. Eylül 2011 11:26

39 65 yaşın üzerindeki popülasyonun %15’inde oküler yüzey hastalığı (OYH) mevcuttur. Gözde kuruluk, yanma, batma, kızarıklık, fotofobi ve görme keskinliğinde azalma gibi rahatsızlıkları olan bu hastalar, tüm göz hastaları arasında en şikayetçi olan kesimdir. Glokomlu hastaların %59’unda OYH saptanmıştır. Özellikle Benzalkonium chloride (BAK) içeren göz damlaları kullananlarda bu oranın fazlalığı dikkat çekmektedir.

OYH, glokomlu hastalar tedaviye uyumu düşürmektedir. Bildiğiniz gibi glokomlu hastanın başlangıçta ciddi bir şikâyeti yoktur. Siz onun optik sinir ve görme alanı bulgularına göre, tedavisiz kalırsa gelecekte görsel yoksunluğa düşeceğini öngörürsünüz ve tedavi başlarsınız. Hasta bu öngörüyü algılayamazsa (hastalığı hakkında yeterli bilgi verilmeyen hasta) OYH şikâyetleri sonucu tedavisini aksatır.

OYH ayrıca glokom cerrahisinin başarısını da düşürmektedir. Cerrahi alanda fibrozis yaratarak filtrasyonun oluşmasını engellemektedir.

Çözüm özellikle BAK’sız ilaçların kullanımını özendirmek, SLT gibi tıbbi tedaviye alternatif tedavi modelleri öne çekmek olabilir. OYH saptanan hastalarda güvenli glokom cerrahilerini primer tedavi seçeneği olarak kullanmak da hastayla yapılacak konuşma sonrası gerçekleştirilebilinir.

AJO internet sitesinde bugün çıkan (baskıdaki makale) Simon E. Skaliky, Ivan Goldberg, ve Peter Mccluskey’in “Ocular Surface Disease and Quality of Life in Patients with Glaucoma” başlıklı çalışması da bu konu üzerinde ufuk açıcı nitelikte. Özetini bilgilerinize sunuyorum;

 

 

PURPOSE: To investigate the relationship between ocular surface disease and glaucoma-related quality of life (QoL), glaucoma severity, and treatment in patients with open-angle glaucoma.

METHODS: SETTING: Clinical practice. STUDY POPULATION: One hundred twenty-four participants—patients with mild (n = 48), moderate (n = 34), or severe (n =19) glaucoma and 23 controls (glaucoma suspects) not receiving glaucoma treatment—were enrolled. Severity was stratified according to binocular visual field loss.

OBSERVED PROCEDURES: Demographic information, the Ocular Surface Disease Index (OSDI), and Glaucoma Quality of Life-15 (GQL-15) questionnaires were administered.

MAIN OUTCOME MEASURES: OSDI score, GQL-15 score, number and type of glaucoma medications, daily dose of benzalkonium chloride (BAK), and visual field indices.

RESULTS: OSDI scores and the number of patients with OSD increased with increasing glaucoma severity (P < .001 and P < .005). GQL-15 scores reflected decreased QoL with increasing glaucoma severity (P < .001). These trends were maintained after sub-stratification for age and sex. On univariate regression OSDI was significantly correlated with GQL-15 summary score, glaucoma severity, multiple topical glaucoma medications, worse eye mean deviation and pattern standard

deviation, use of topical beta blockers, topical carbonic anhydrase inhibitors, daily dose of BAK, and glaucoma filtration surgery. On multivariate regression GQL-15 summary score (odds ratio [OR] 4.14, 95% confidence interval [CI] 2.59–6.63, P < .001) and a daily dose of BAK greater than 3 (OR 2.47, 95% CI 1.17-5.21, P =.018) were predictive of OSDI score.

CONCLUSIONS: OSD is more common in patients with increasing glaucoma severity and is associated with poorer glaucoma-related QoL and higher exposure to BAK.

Etiketler:

hasta uyumu | oküler yüzey hastalığı ve glokom

İki gözü de görmeyen hastaya yaklaşım

HalilAtes 8. Eylül 2011 08:43

38 Zaman zaman iki gözü de görmeyen, bugünkü tıbbi olanaklar ile görsel başarı elde edilmesi mümkün olmayan hastalar muayenehanemize gelmekteler. Genç doktor arkadaşları bu konu üzerinde durmaya davet ediyorum.

Hastanın size gelmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Büyük bir olasılıkla bu hastalar sizden önce bir sürü başka doktora da gitmişlerdir.  Hastalıklarının ciddiyeti hakkında az-çok bilgi sahibidirler, ya yeni duydukları bir gazete haberi umut üretmiştir veya görsel bir beklentileri olmamasına rağmen, ağrı, batma, estetik görünüş gibi psikolojik ve sosyal sorunlarına cevap aramak üzere sizin yanınızdalardır.

Bu hastalara "size yapacak bir şey yok" diyerek savuşturmak mesleğimizin temel ilkeleri ile bağdaşmaz. Amacımız hastaya görsel kazanımlar sağlamak olduğu kadar, onun sosyal bir birey olarak mutlu, en azından toplumla kaynaşmış normal bir insan olarak yaşamını sürdürmesi ve yaşam konforunu ulaşabileceği en üst düzeye getirmesini  sağlamak da olmalıdır.

Hastalığından dolayı oluşan ağrı, batma, sulanma gibi işine yoğunlaşmasını güçleştirici yakınmalarını ortadan kaldırmalıyız. Bu hastalar kendileri görmese bile, sosyal çevrede kendilerinin görüldüklerinin farkındadırlar ve bu yüzden estetik kaygıları olabilir, sorunu minimalize edecek formüller üretmek zorundayız.

Diğer bir konu da sosyal entegrasyonu sağlayıcı kurumlar ve iş kolları hakkında hastanın aydınlatılmasıdır. Görme keskinliğinin getirebileceği tehlikeler ve bunların çözüm yollarının bilgisi de hastaya ve yakınlarına verilmelidir.

Son olarak genetik bilgilendirme de mutlak verilmesi gereken hasta eğitim sürecinin önemli bir parçasınıdır. Geçiş gösterme olasılığı olan göz hastalıklarında evlilik, evlendiği kişinin göz sağlığı ve  doğum planlanması ve pregestasyonel tetkikler hakkında da aydınlatma gerekir.

Etiketler:

akış şemaları | glokomda yaşam stilleri | görme engelli ünlüler

Vision loss and recovery after trabeculectomy: risk and associated risk factors

HalilAtes 7. Eylül 2011 11:52

37 Trabekülektomi kararını hastaya anlatırken en zorlandığımız konu; hastanın "görmem artacak mı ?" sorusuna cevap vermilememesidir. "Artmayacak ama en azından azalmayacak" diyebilmeyi çok isterdik. Ancak bugün bilgilerinize sunacağımım makale bunu olanaklı kılmıyor. Trabekülektomide, bizi görsel kayıp/azalma anlamında hayli tehlikeli bir süreç beklemekte. İşte bu yüzden non-penetran glokom cerrahileri, güvenli cerrahi açısından tekrar üzerinde durulması gereken bir seçenek sunuyor bizlere.

Vision loss and recovery after trabeculectomy: risk and associated risk factors

 

Publishing date: September 2011

 

Author(s): Francis BA, Hong B, Winarko J, Kawji S, Dustin L, Chopra V.

 

 

Doheny Eye Institute, Department of Ophthalmology, Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, 1450 San Pablo St, Ste 4804, Los Angeles, CA 90033. bfrancis@usc.edu.

 

OBJECTIVES: To assess the risk of long-term vision loss after trabeculectomy and to determine the course of long-term vision loss vs transient loss and recovery.

 

METHODS: The medical records of 301 eyes in 262 patients undergoing trabeculectomy between January 1999 and September 2003 were retrospectively reviewed. Postoperative vision loss was categorized as mild or moderate (decrease in Snellen visual acuity of 3-5 lines) vs severe (decrease of >5 lines). Postoperative vision loss was considered permanent if visual acuity did not have a return of 3 lines within a 6-month follow-up period.

 

RESULTS: Permanent vision loss occurred in 24 of 301 eyes (8.0%): 13 (4.3%) had mild or moderate vision loss, and 11 (3.7%) had severe vision loss. Ten eyes (3.3%) with permanent mild or moderate vision loss and 6 eyes (2.0%) with permanent severe vision loss had no identifiable cause. Significant risk factors for permanent severe unexplained vision loss were preoperative split fixation on visual fields, preoperative number of quadrants with split fixation, and postoperative choroidal effusions with eventual resolution. Transient vision loss occurred in 170 of 301 eyes (56.5%): 79 (26.2%) had mild or moderate vision loss, with a mean time to recovery of 88 days (range, 6-720 days), and 91 (30.2%) had severe vision loss, with a mean time to recovery of 78 days (range, 6-720 days).

 

CONCLUSIONS: Transient vision loss after trabeculectomy is common and may take up to 2 years for recovery. The risk of permanent vision loss is less common but significant. Two percent of our study population experienced permanent severe unexplained vision loss ("snuff-out"), and risk factors included preoperative split fixation on visual fields, preoperative number of quadrants with split fixation, and postoperative choroidal effusions with eventual resolution.

 

 

Arch Ophthalmol. 2011 Aug;129(8):1011-7.

 

 

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar | trabekülektomi

Prostaglandin analogues should be avoided in patients with a history of herpes keratitis

HalilAtes 7. Eylül 2011 11:31

36 EGS her ay önemli gördüğü bir konuda üyelerini bilgilendirici "tip of months" adlı uyarı yazı gönderiyor bu ay dikkat çektiği konu; prostoglandin analoglarının (hipotansif yağlar) herpes keratitlerini aktive edebileceği yönünde. Daha önceki yazılarımda bu konuyu işlemiştik ve  pek tatminkar kanıtların sunulmadığı, çalışmaların olgu sunumları ötesine gitmediği ve neden-sonuç ilişkisinin kurulamadığını belirtmiştim. Buna karşın olgu bazda literatürde uyarı yazıları olduğu için bilgilerinize sunuyorum;

Prostaglandin analogues should be avoided in patients with a history of herpes keratitis

 

Publishing date: September 2011

The Science behind the Tip

Topical prostaglandins are commonly used as first-line and second-line therapy in patients with ocular hypertension and glaucoma.

 A rare side-effect of this treatment is reactivation of herpes keratitis in patients who have had this problem in the past (1-3). In an experimental study in rabbits, topical latanoprost increased the severity and recurrence of herpes ulceration (4). The mechanism responsible for this complication of therapy is not understood.

 An alternative topical intraocular pressure lowering drop should be used in these circumstances, as this has not been reported as a side-effect of other glaucoma medication.

 Contributor: John Salmon, Oxford

 --------------------------------------------------------------------------------

 References

 

 

1. Wand M, Gilbert CM, Liesegang TJ. Latanoprost and herpes simplex keratitis. Am J Ophthalmol. 1999;127:602-4.

2. Kroll DM, Shuman JS. Reactivation of herpes simplex virus keratitis after initiating bimatoprost treatment for glaucoma. Am J Ophthalmol. 2002;133: 401-3.

3. Alm A, Grierson I, Shields MB. Side effects associated with prostaglandin analog therapy. Surv Ophthalmol. 2008;53 Suppl1;S93-105.

4. Kaufman HE, Varnell ED, Toshida H, et al. Effects of topical unoprostone and latanoprost on acute and recurrent herpetic keratitis in the rabbit. Am J Ophthalmol. 2001;131:643-6

 

 

 

 

Etiketler:

hipotansif yağlar | ilaçlar

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre