Salih Ay'ın vefatı dolayısıyla

HalilAtes 27. Aralık 2012 23:29

123 Glokom tedavisinde katkısı olan tüm çalışanlar bir hastanın iyileşmesinde ortak mutluluk duyarlar. Sanayii, tedarik sektörü, eğitim verenler, araştırmacılar ve doktorların tümü bu ailenin bir parçasıdır. Sayın Salih Ay'ın vefatını ailenin önemli bir bireyini kaybettiğimiz için üzülerek karşıladık. Molteno implantları, Ologen kollajen matriks ve glokom cerrahisinde kullanılan birçok bıçağın Türkiye'ye ilk getiricisi ve temsilcisiydi. Glokom cerrahisinin gelişiminde büyük katkıları oldu. Engin Medikal çalışanlarına sabır diliyorum.

Etiketler:

Oftalmoloji haberleri

Katarakt-Glokom ilişkileri

HalilAtes 25. Aralık 2012 10:33

122 Filtran cerrahi sonrası olguların %50’sinde 5 yıl içinde katarakt gelişir. Cerrahi sonrası ön kamaranın sığ olduğu komplike filtran cerrahi olgularında bu oran %100’e kadar çıkabilir. Yaş ve diyabet varlığı da bu oranı artıran faktörler arasındadır. Ayrıca cerrahi sırasında antimetabolit kullanımının katarakt gelişimi artırıcı etkinliği saptanmıştır.

Daha önce filtran glokom cerrahisi geçiren olguların katarakt ameliyatı sonrasında 1/3 oranında filtrasyon başarısızlıkları gelişir. İki cerrahi arasında ne kadar az zaman olursa o kadar filtrasyon başarısızlığı artar. Trabekülektomiden iki yıl sonra yapılan katarakt ameliyatlarının filtrasyona olumsuz etkisi oldukça düşmektedir.

Katarakt cerrahisi sırasında uzun cerrahi zaman, iris manipülasyonu,  saydam kornea kesisinin filtrasyon alanına yakın olması filtrasyon cerrahisinin başarısını düşürmektedir.

Sonuç ve ne yapalım?

Glokom ile uğraşanların maratoncu olduklarını, 100 metre koşucusu olmadıklarını daha önce burada söylemiştik. Fakik hastalarda bir glokom cerrahisi düşünüldüğünde yukarıda belirttiğim olasılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Açısı dar veya kapalı olan olgularda başlangıç düzeyinde bile olsa filtran cerrahi öncesi mutlak katarakt ameliyatı planlanmalıdır.

Açısı açık olanlarda; orta düzeyde katarakt varsa önce katarakt ameliyatı yapılmalı, imkan varsa cerrahiye endoskopik siklofotokuagülasyon (ECP) eklenmesi de yerinde olur. ECP’nin basınç düşürücü etkisi bu hastalarda %30 düzeyindedir. Rezidü GİB yükseklikleri için daha sonra glokom cerrahileri planlanabilir.

Filtran cerrahi sonrası gelişen katarakt hastanın görmesini azalttıysa, katarakt cerrahisi için en azından bir sene beklenmesinde yarar vardır, tabii hastanın sosyal yaşamını tehlikeye atmadan.

Etiketler:

akış şemaları | cerrahi teknik | glokom hastasının kataraktı

Mitosol FDA onayı alan ilk kullanıma hazır Mitomycin-C

HalilAtes 23. Aralık 2012 21:19

121 Glokom cerrahilerinde son yıllarda düzenli olarak kullandığımız mitomycin-C'nin hazırlanışı ve tatbiki ile ilgili standardizasyon sorunları artık hazır bir kit sayesinde son bulmuş oldu. Mitosol adı verilen kit, etken madde ile birlikte sponj gibi gerekli parçaların da kullanımını standardize etmiş. Detaylı bilgiye http://eyetube.net/video/in-service-video-for-mitosol/# adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Etiketler:

antimetabolit

Glokom cerrahisi riskli bir cerrahi midir?

HalilAtes 23. Aralık 2012 16:06

120 Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS) trabekülektomi olmuş hastaların ortalama 7.2 yıllık komplikasyon takip sonuçlarını açıkladı. 285 hastalık çok merkezli çalışma sonucunda; hipotoni ve blebit görülme olasılığının %1.5, endoftalmi görülme sıklığının ise %1.1 olduğu, cerrahi sırasında kullanılan 5-FU antimetabolitinin komplikasyonlar üzerine etkisi olmadığı saptanmış.

Bugüne dek yapılmış en büyük endoftalmi serisine sahip olan Bascom Palmer Eye Institute'nin 21.972 olguluk 1995-2001 yılları arasındaki çalışmasında ise katarakt ameliyatına bağlı endoftalmi %0.04, sekonder lens implantasyonunda %0.2, pars plana vitrektomide %0.03, penetran keratoplastide %0.08 ve trabekülektomide %0.2 olan sonuçlar verilmişti. Çalışmada bildirilen sonuçların genel ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak tüm çalışmalarda filtran cerrahinin katarakt ameliyatına göre çok daha riskli olduğu açıkça görülmektedir.

Etiketler:

antimetabolit | cerrahi teknik

Ailesinde glokom bulunan veya glokomlularda intravitreal steroid enjeksiyonuna dikkat

HalilAtes 23. Aralık 2012 15:45

119 Maküla ödemi veya üveit hastalarında uygulanan intravitreal steroid enjeksiyonu sonrası ilk iki ayda olguların % 25-40'ında GİB yükselmesi saptanmakta, 4-6 ay arasında GİB değerleri normale dönmektedir. Ancak olguların %2'sinde lazer veya cerrahi glokom girişimleri gerekebilmektedir. Yapılan çalışmalar risk grubundaki kişilerin; ailesinde glokom bulunan veya glokomlu kişiler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca miyopların ve bağ dokusu hastalığı taşıyanların da risk grubuna girdiklerine dair yayınlar bulunmaktadır

Etiketler:

Risk faktörleri

Görme alanı testi göz içi basıncını artırıyor

HalilAtes 13. Aralık 2012 10:31

118 Ni N, Tsai JC, Shields MB, Loewen NA. Elevation of intraocular pressure in glaucoma patients after automated visual field testing. J Glaucoma. 2012;21(9):590-595. künyeli çalışmada görme alanı çekimini takiben 30 dakika sonra yaptıkları GİB ölçümlerini, test yapmadıkları günlerdeki ölçümleri ile karşılaştırmışlar. Hastaların %22.9’unda görme alanı testinden sonra %20 basınç artışı saptanmış. Glokom cerrahisi sonrası basınç kontrolü sağlanmış hastalarda tıbbi tedavi ile basınç kontrolü sağlanan hastalara oranla bu yükselme daha az olmuş. Ayrıca tıbbi tedavi ile basınç kontrolü sağlanan hastalar arasında yapılan analizde ise; beta blokörlerin ve alfa 2 agonistlerin kullanıldığı gruptaki basınç artışı prostaglandinler ve KAİ’lerinin kullanıldığı gruba göre daha az olmuş.

Bu çalışma neyi anlatıyora gelince;  akla ilk gelen soru muayene protokolümüzü değiştirmeli miyiz? Bence hayır, görme alanı çekiminden sonra oluşacak basınç artışı günlük hayatta oluşabilecek herhangi bir nedene bağlı basınç artışında da görülebilecek boyutta bir artış, biz hastanın tedavi planlamasını yaparken GİB değerinden ziyade optik sinir değerlerindeki değişimleri dikkate alıyoruz. Cerrahinin gün içi basınç değişimlerinde tıbbi tedaviye göre daha az dalgalanmaya yol açtığı savı bu çalışmaca da destekleniyor olması, cerrahi felsefesini benimseyenler için mutlu bir sonuç gibi görünüyor.

Etiketler:

akış şemaları | görme alanı

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre