Risk of Endophthalmitis and Other Long-term Complications Associated With Trabeculectomy

HalilAtes 30. Mart 2013 17:42

132 Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study Group'un yaptığı; "Risk of endophthalmitis and other long-term complications of trabeculectomy in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS)" (Am J Ophthalmol. 2013; 155(4):674–680) başlıklı çalışma, 5 FU kullanılmış 285 trabekülektomi hastasının 7.2 yıllık geç komplikasyonlarını değerlendirmiş.

Bu süre zarfında 57 hastaya (%20) katarakt ameliyatı, 40 (%14) hastaya ise bleb revizyonu yapma gereği duyulmuş.

15 hastada bleb sızdırması, 8 hastada blebit, 4 hastada hipotoni ve 3 hastada da endoftalmi gelişmiş. Kaplan-Meier risk analizinde blebit ve hipotoni olasılığı %1.5 iken, endoftalmi olasılığı %1.1 olarak değerlendirilmiş.

Katarakt ameliyatında bu oranın %0.1-0.3 arasında değiştiği düşünülecek olursa trabekülektominin endoftalmi açısından riskli bir cerrahi olduğu görülecektir. Mikroinvaziv glokom cerrahilerinin ve non-penetran glokom cerrahisinin seçilmesindeki kararlılık bu yüzden çok önemlidir. Ancak kapalı açılı glokomlularda trabekülektomi gibi filtran cerrahilerin halen alternatifsiz olduğunu da unutmamak gerekir.

Etiketler:

antimetabolit | cerrahi komplikasyonlar | cerrahi teknik | trabekülektomi

Tedaviye uyum çözümlememiz gereken en önemli faktör

HalilAtes 27. Mart 2013 22:24

 

131 7-9 Mart 2013 tarihinde yapılan ” Wills Eye Institute 65th Annual Conference” da Arthur J. Bedel konferansı veren Peter A. Netland,  WHO verilerine göre Amerika’da 2.5 milyon glokomlunun %18’inin kör olduğuna ve 2020 yılında bu sayıların iki katına, 2050 yılında da üç katına çıkacağını belirtti.

Bu konferans hakkında bir yazı yazmama asıl neden ise aşağıdaki cümle, yine WHO verileriyle ve körlük üzerine konuşmasını sürdürüyor Dr. Netland;

“Half of blindness from glaucoma is attributable to noncompliance with glaucoma medication dosing instructions.”

 

Etiketler:

hasta uyumu

EyeOp1 geliyor

HalilAtes 27. Mart 2013 21:55

 

130 Eye Tech Care firması, EyeOP1 adını verdikleri ultrason kaynaklı siklofotokoagülasyon işleminin faz çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Lokal anestezi altında glob stabilizatörü bir vakum sitemi, hedef dokuya termal fotokoagülasyon yapabilen prob ve programlayıcıdan ibaret aletin GİB düşürücü etkisinin tatminkar olduğuna dair firma destekli  çalışma sonuçları paylaşıldı.

Nonpenetran ve tekrarlanabilir, ayrıca doktor eğitiminin kısa olması avantajları gibi görünen EyeOp1’in yaygınlaşabilmesi için FDA ve sonrasında yapılacak bağımsız araştırmacıların sonuçlarını beklememiz gerekecek.

Siliyer cisim cerrahilerindeki gelişme ECP sonrası hız kazandı, gelecekte nonpenetran ve filtran cerrahilere sıkı bir alternatif ile karşılaşacağımız aşikâr.

 

Etiketler:

yeni alet tanıtımı

24 saat göz içi basınç ölçer duyarlı kontakt lensler

HalilAtes 27. Mart 2013 10:43

129

 

Bir süredir basınca duyarlı kontakt lensler glokom pratiğinde yer almakta. 24 saatlik monitörizasyon sağlayarak günlük basınç dalgalanmalarını tespit etmeye çalışan bu aletlerin bize neler kazandırabileceğini tartışmak istiyorum;

Günlük basınç dalgalanmalarının fizyolojik bir durum olduğunu biliyoruz. Yapılan çalışmalarda glokomlularda değişim miktarlarının daha fazla olduğu ve glokomun progresyonunda etkin rol oynadığı gösterilmiş, yani diurnal fluktuasyonun glokom progresyonunda bir risk faktörü olduğu belirtilmiş.

Glokomun komplex bir yapı olduğunu unutmayalım, glokomun nedeni halen bilinmiyor. Risk faktörü olarak kabul ettiğimiz hiçbir gelişme ile glokom arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

Glokomun progrese olup olmadığı görme alanı ve optik sinir görüntüleme yöntemlerine bakarak değerlendirmekteyiz. Basınç dalgalanmalarının tespiti başlı başına bir kanıt olmaktan uzaktır, kişisel varyasyonlar ve hedef basınç farklılıkları algıda çekince doğurmaktadır.

Sonuç olarak basınca duyarlı kontakt lensleri iyi niyetli bir alet olarak görmekle birlikte, bugünkü  glokom takip felsefemizin gerisinde olduğunu söyleyebilirim.

Etiketler:

akış şemaları | GİB ölçümü | glokom progresyonu | yeni alet tanıtımı

Issız ada hikayesi revize edilmeli

HalilAtes 26. Mart 2013 11:15

128 Sayın hocam Prof Dr Günay Haznedaroğlu'nun asistanlara sorduğu ünlü "glokomlularla dolu bir adaya düşerseniz yanınıza alacağınız tanı aleti ne olur?" sorusuna oftalmaskop diyenler geçerlerdi. Bugün bu yanıt geçerliliğini koruyor mu? Sanmıyorum, benim için OCT yanıtı daha baskın artık.

Daha katedilmesi gereken yol olduğuna inanmakla birlikte, hem ilk tanı, hem risk faktörlerinin belirlenmesi, hem de progreyonun saptanması açısından OCT, glokom kliniklerinin vazgeçilmez altın standart tanı aleti olarak kabul edilmelidir.

Etiketler:

oct | optik sinir

Çok ilaç, aslında "hiç" ilaçtır

HalilAtes 23. Mart 2013 09:16

 

127 Göz içi basıncının glokom progresyonunda en önemli faktör olduğu ortaya çıkarıldığından beri hedef göz içi basıncı kavramı gündemimize girdi. Glokomatöz göz siniri hasarı ne kadar fazla ise, ulaşılması beklenen GİB değeri o kadar düşük tutulmaya çalışıldı. Zamanla daha çok ilaç, daha çok ilaç yöntemi benimsendi. Tıpkı ilaçların yan etkileri gibi çalışmaların da yan etkilerini görüyoruz. Biz basıncı düşürmeye, glokomun progresyonunu durdurmaya çalışırken, ilaçların sistemik ve lokal yan etkileri ile karşılaşmaya başladık. Hastalarımızın bize ve ilaca bağlılıkları ve uyumları düştü, uzun süreli ilaç kullanımının kronik toksik etkileri ile cerrahi başarılarımız azaldı.

Bana sık sık sorulan soru; "glokom cerrahisinde altın standart nedir?" olmuştur. Genelde soruyu soran trabekülektomi dememi bekler. Glokom cerrahisinde altın standart, konjonktiva cerrahileridir. Yani konjonktivaya, sağlam bir konjonktivaya gereksinim duyulan filtran cerrahilerdir altın standart. Günümüzde sağlam bir konjonktiva ile karşılaşma olasılığımız kalmadı. Bunun nedeni yukarıdaki paragrafta özetlediğim "çok ilaç" hikâyesi olabileceği gibi, eğitim sistemimiz, sağlık kurgulamamız, hukuksal çarpıklığımız ve zamansızlığımız da olabilir. İzninizle iddialı bir cümle yazmak zorunda hissediyorum yazının bu bölümünde; günde 80 hasta bakan doktorun hastasının konjonktivası kötüdür. Zaman darlığı, analiz eksikliği ve hasta takip kurgusundaki yönetimsel çarpıklıklar defansif tıbbı doğurmuştur. Tansiyonu yüksek her hastaya ilaç verilmiş, kötüleşen her hastaya ek ilaç dayatılmıştır bu düzende. Kısır bir döngüye girilmiş, cerrahinin hukuksal risklerini almak istemeyenler, bir gün cerrahi yapacak kişilerin risklerini artırmaya devam etmişlerdir. Burada sihirli kelime "mutabakattır". Cerrahiyi üstlenecekler, tanı-takip ve konvansiyonel tedaviyi sürdürecekler ile yasa koyucu - akış şeması belirleyiciler arasında bir mutabakat olmalıdır. Her birim diğerinin işini zorlaştırmadan servis yapmalıdır. 

 

Etiketler:

akış şemaları | hasta uyumu | hastalar için | ilaçlar

Anestezi seçimi

HalilAtes 16. Mart 2013 14:58

126 Göz ameliyatlarında topikal, lokal ve genel anestezi yapılabilmektedir. Ameliyatın çeşidi, hasta ve doktor uyumu ile hangi anestezi çeşidini seçeceğimize biz karar vermekteyiz. 

Lokal anestezi, hastalarımın büyük çoğunluğu glokom hastası olduğu için uzun yıllardır tercih etmediğim bir seçenek diyebilirim. Benim izlediğim yol şöyle; tüm ameliyatları topikal yapma eğilimindeyim, ancak genel anestezi için muayene sırasındaki ip uçları belirleyici olmabilmektedir. Aşırı heyecanlı, korkan ve önceki ameliyatlarını anlatırken sıkıntı duyduğunu belirten hastalar ile muayene esnasında damlaya karşı aşırı duyarlı, ya da tansiyon ölçme esnasında gözünü sıkanları genel anestezi ile opere etmeyi tercih ediyorum. Uygulayacağınız cerrahi yöntemdeki yol haritasının sürprizler ile dolu olacağını düşünüyorsanız yine genel anestezi tecih edilmelidir. Bir ameliyatın başarılı olabilmesi için en önemli kurallardan birinin cerrahi konforun sağlanması olduğu unutulmamalıdır.

Etiketler:

cerrahi teknik

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre