V. Zonguldak Oftalmoloji Kursu yapıldı

HalilAtes 29. Mayıs 2013 20:54

177 John Locke, 17. yüzyılda aydınlanma ve akıl çağının kurucusu kabul edilen meslektaşımızdır. "Hiç kimse kendinde olandan fazlasını veremez" sözü ona aittir. Bir konuşma yapmadan önce ilk slaytımı bu sözü düşünerek, kendimi kasmadan hazırlamaya çalışırım. Geçen hafta yapılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin beşincisini düzenlediği oftalmoloji kursu hazırlıklarım da böyle oldu. Genç arkadaşlarla birlikte olmamı sağlayan Zonguldak ekibine teşekkür ederim.

Etiketler:

konferaslar | kongre haberleri

Elie Dahan'ı kaybettik

HalilAtes 29. Mayıs 2013 18:11

176

Non-penetran glokom cerrahisi, express glokom implantı gibi yeni cerrahi tekniklerde öncü araştırmalar yapmış İsrail'li, Güney Afrika vatandaşı Elie Dahan 62 yaşında aniden aramızdan ayrıldı. Glokoma yaptıkları katkılara minnettarım.


Etiketler:

Oftalmoloji haberleri

Spinoza; Bilgisizlik bahane edilemez.

HalilAtes 27. Mayıs 2013 11:32

175 Bir gözlük imalatçısı da olan Spinoza, silikozise bağlı yaşamını yitirdi. Onun yaptığı gözlükler artık ne yazık ki bulunamıyor günümüzde, bu yüzden iyi göremediğimizi düşünüyorum.


Etiketler:

blog

van gogh; basınç yüksekliğine bağlı kornea ödeminde ışıklar saçılır

HalilAtes 22. Mayıs 2013 21:13

174

Etiketler:

kapalı açılı glokom | ressamlar

Glokom tanısında parlayan yıldız: Ganglion hücresi iç-pleksiform tabakası

HalilAtes 17. Mayıs 2013 11:29

173 OCT'nin gelişmesi glokom tanısında bize daha erken dönemlerde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu blogda daha önce ganglion hücre kompleksinin (GHK) öneminden bahsetmiştik. Bir bütün olarak bölgedeki incelmenin glokomun erken bulgusu olabileceğine değinmiştik. Aslında GHK'ni üç bölümde incelemek gerekiyor; ganglion hücre aksonları, hücre gövdesi ve hücre dendritlerinin oluşturduğu iç pleksiform tabakaları.

Bölgenin anatomik ve fizyolojik özelliklerine ilgi duyan arkadaşlar için Webvision sitesini öneririm.

Şimdi gelelim değinmek istediğimiz asıl konuya; son zamanlarda ganglion hücre iç-pleksiform tabakadaki incelmelerin pre-perimetrik glokomun ilk bulgusu olduğuna dair yayınlar çoğaldı. Cirrus HD-OCT bu amaçla ganglion cell-inner plexiform layer index (GCIPL) adında bir ölçüt ortaya koydu ve bu alanda progresyon analizi geliştirmeye çalışıyor. Benim çalıştığım Topcon OCT'de de benzer bir analiz yapma olanağı var. Bu konuda diğer önemli açılım da yüksek miyopların glokom analizlerinde yaşadığımız sabit anatomizasyon alanında olacağı kanısındayım. Bu konuda birkaç çalışma yayınlandı ve olumlu sinyaller elde edildi, GCIPL değerlerini yüksek miyoplarda özellikle değerlendirmenizi öneririm.

Etiketler:

oct | optik sinir

Korneal histerezis düşüklüğü progresyonu artırıyor mu?

HalilAtes 16. Mayıs 2013 20:28

 

172 Ophthalmology dergisindeki “Corneal Hysteresis as a Risk Factor for Glaucoma Progression: A Prospective Longitudinal Study” başlıklı çalışma, Ocular Response Analyzer (ORA) ile yapılan korneal histerezis (CH) ölçümlerini görme alanı progresyonu ile karşılaştırmış. 68 hasta 4 yıl izlenmiş ve ortalama 7 görme alanı ölçümü yapılmış.

Korneal histereziste her 1mmHg’lık düşüklük, görme alanı indeksinde (VFI) yıllık %0.25 düşüşe yol açmış, yani progresyonu hızlandırmış.

Yüksek basınç ve düşük  CH oranlı hastalar en hızlı progrese olan hastalar olarak saptanmış. CH’in santral kornea kalınlığına göre  progresyon üzerine daha olumsuz etkileri olduğu saptanmış.

Çalışma ilgili firma ve NIH tarafından desteklenmiş, CH ile glokom arasında sebep sonuç ilişkisi olmadığını hatırlatmada yarar var. 

 

Etiketler:

GİB ölçümü | glokom progresyonu

Uveitik glokom: James Joyce

HalilAtes 12. Mayıs 2013 00:08

171

1882-1941 yılları arasında yaşamış olan James Joyce, Dublinliler, Sanatçının bir genç adam olarak portresi, Ulysses ve Finegans Wake gibi İngiliz dilinde yazılmış en baştan çıkarıcı ve zeka ürünü cümlelerini kurdu.

Ulysess romanında, Leopold Bloom'un 16 Haziran 1904 tarihinde Dublin'de geçirdiği bir günü 844 sayfada anlatmıştır. Joyce fanatikleri her yıl 16 Haziran'da romanın geçtiği sokakları, evleri tavaf ederek kutsal günü yaşıyorlar.

Hikayemizin bu bolgda yer alma nedenine gelince; Joyce, üveite bağlı sekonder glokom nedeniyle ağrılı, sıkıntılı bir hayat geçirmiştir. Yaklaşık 10 kez ameliyat olmuş, ancak zamanla bir gözünün  görmesini tamamen kaybetmiştir. Ulysess ve Finegans Wake'i yazarken neredeyse görmüyordu.

Dublinde bulunduğum dönemde Dublin Writers Museumun önünde çektiğim James Joyce resmi ile konuyu kapatalım.


Etiketler:

gezi kültürü | görme engelli ünlüler | üveitik glokom

Arjantin ulusal kütüphanesinin başındaki konjenital glokomlu; Borges

HalilAtes 10. Mayıs 2013 10:40

170

 

Borges, Arjantin Ulusal Kütüphanesi’nin başına getirildiğinde görmesini konjenital glokom nedeniyle tamamen yitirmişti. Aşağıda Nihal Bengisu Karaca’nın Aksiyon Dergisinde Borges ile ilgili makalesinden bir bölümü okuyabilirsiniz;

Kitap ve körlük

"Yazarken kimi zaman yazdığımın daha önce var olduğu duygusuna kapılırım. Başlangıcı ve sonu aşağı yukarı bilirim, aradaki bölümleri ise keşfederim. Ama onların benim özgür istemime bağlı oldukları duygusuna kapılmam. Onlar nasılsalar öyledirler, ama gizlenmişlerdir, şair olarak görevim onları bulmaktır." Herşeyi önceki bir dünyada görmüş müydük? Bilmek dediğimiz 'hatırlamak' mıydı yoksa? Bacon'un dediği gibi miydi; öğrenmek anımsamaksa bilmemek yalnızca unutmuş olmak anlamına mı geliyordu?. Belki de bu yüzden bir kitap okumanın aşık olmaktan ya da seyahat etmekten aşağı kalır yanı yoktu Borges'çe. Okuyacak, hatırlayacak; hatırlayacak ve kitap olacaktık. İnsanoğlunun başına örülen çorapların nedeni buydu. Şarkısını söyleyebileceğimiz bir şeylerin olması gerekiyordu; herşey eninde sonunda kitap olacaktı.

1955'te kaybettiği gözlerinin ardından ağladığı söylenemez. Şöyle demiş: "Bir şey sona erdiği zaman bir şeyin başladığını düşünmemiz gerekir." Yazar için körlüğün en acı yanı okuyamamak olsa gerek. Okuyamıyor oluşunun iyi yanlarını bulmuş; söylediklerine bakılırsa bu sayede zamanın farklı akış biçimlerini duyumsama şansı elde etmiş. Borges Anglo Sakson dilleri hakkındaki merakını da bu dönem tatmin ediyor. Bol bol dolaşıyor ve ona verilen bu loş dünyanın her anını 'yaşıyor'. İşte "Armağanlar Şiiri"nden bir bölüm: "Kimse yakınıp yerindiğimi sanmasın / bu lütfünden yüce Tanrının / bana ilahi bir şaka yaptı / kitabı ve körlüğü aynı anda bağışladı"

 

 

Etiketler:

görme engelli ünlüler | pediatrik glokom

Kataraktı ameliyatında daha fazla basınç düşürme fırsatını kaçırmayalım

HalilAtes 9. Mayıs 2013 22:51

169 Glokom hastasının kataraktı konusunu defalarca işledik, yine işlemeliyiz. Çünkü sık karşılaşılan bir durum. Katarakt ameliyatı ve/veya glokom ameliyatları ile kombine cerrahileri, teorik bilgi düzeyimize göre bazen avantaj, bazen de dezavantaj yaratabilen önemli bir merhaledir.

Başarılı bir katarakt cerrahisinin glokom tedavisinde oldukça önemli bir faydasının olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Neden bu faydayı biraz daha artırmayalım?

MIGS ile birlikte yapılan katarakt cerrahilerinde en az %30 basınç düşüşü ve daha az ilaç kullanımı farklı çalışmalarda gösterilmiştir. iStend, Hydrus, Cypass, iStent Supra, Xen, Kanaloplasti, ECP bu amaçla yapılabilecek farklı minimal invaziv glokom cerrahileridir (MİGS). Komplikasyon olasılığı hayli düşüktür. Başlangıç ve orta düzey glokomlu hastanın katarakt ameliyatı sırasında kombine cerrahi şansımızı MIGS seçeneklerinden biri ile değerlendirmeliyiz.

Gelecekte yapılması olası konvansiyonel glokom cerrahilerinin ötelenmesi, daha az ilaç kullanılması ve progresyonun yavaşlatılması açısından bu imkanı değerlendirmekte fayda var. 

Etiketler:

express | glokom hastasının kataraktı | kanaloplasti | MİGS | suprakoroidal implant

Eğitim şart

HalilAtes 9. Mayıs 2013 09:56

168

EyeWorld Dergisi’nin Nisan sayısında Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston’dan  Ass. Prof. Douglas J. Rhee’nin bir makalesi yayımlandı. J Glaucoma Dergisinde yayımlanan “Factors affecting the decision to pursue glaucoma fellowship training” başlıklı çalışmaya da atıfta bulunulan makalede; son iki-üç yılda üniversitelerin glokom bölümlerinde fellowship programlarına katılmak isteyen doktorların sayısında iki kat artış olduğu belirtilmiş.

Bunda en büyük etmenin konvansiyonel glokom cerrahilerine komplikasyon oranının düşüklüğü ve cerrahi başarıdaki yeterliliği ile üstünlük sağlamaya başlayan minimal invaziv glokom cerrahileri (MİGS) olduğu belirtilmiş. MİGS, trabectome, kanaloplasti, iStent, ex-press ve ECP gibi cerrahileri kapsamaktadır.

Yakın gelecekte MİGS’in konvansiyonel glokom cerrahilerinin yerini alması beklenmekte, tıbbi tedavinin uygulanım zamanının azalacağı düşünülmektedir. Genel oftalmoloji eğitimi sürecinde trabekülektomi ve tüp implantasyonları gibi konvansiyonel glokom cerrahileri eğitimi alan asistanların MİGS türevi cerrahilerin eğitimini alabilmek için gelişmiş glokom merkezlerinin fellowshiplik programlarına katılımı bu yüzden artmıştır.

Ülkemize gelince; Türkiye’de yasal bir fellowship programı düzenlenememektedir. Bunun yerine içinde glokom birimi bulunan eğitim kurumları glokom birimlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla uzman almaktadırlar. Sayı son derece yetersizdir. Çünkü burada amaç o kurumun devamlılığının sağlanmasıdır, halbuki fellowship felsefesi kurum ihtiyacından bağımsız diğer kurumlar veya doktorun bireysel tercihi için o konuda uzaman yetiştirilmesidir. Diğer bir eksiklik de MİGS eğitimi veren kurumumuzun olmamasıdır. Kimse MİGS ya da buna benzer yeni bir metodu gerçekleştirmezse bunu öğrenmeye ve öğretmeye ihtiyaç duyulmaz mantığı da hakim bir mantık olarak görülmektedir. Eğitim kurumlarının son tam gün yasasının getirdiği kısıtlamalar sonucu eleman kaybetmesi de sorunun iyice ağırlaşmasına neden olmuştur.

Bu blog aracılığı ile MİGS’in önemini çeşitli yazılarla anlatmaya çalışıyorum. Bu yazıları okuyan veya bir şekilde duyan arkadaşlar ameliyatlarımı izlemeye geliyor, hepsine konuya verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum, ancak yasal bir düzenleme olmaksızın ve uygun eğitim modelleri geliştirmeden başarılı olabileceğimizi sanmıyorum.

Gelecekte bizi artan sayıda çok glokomlu hasta beklemektedir. Glokom tanı aletlerinin gelişmesi, yaygınlaşması ve kullanım eğitiminin kısa olması, genel oftalmoloji eğitimi almış bir göz doktorunun bunları kullanabilir olması, sağlık tesislerinin tüm ülkeye yayılması, ucuzlaması glokom tanısı alan hasta sayısını artırmıştır, artıracaktır. Bir hastalığın tanınılırlığını artırıyorsanız güvenli tedavisini sağlayacak uzman doktor sayısını da artırmanız gerekmektedir. Bu yüzden acil eğitim programlarına ihtiyacımız var.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar | cerrahi teknik | ECP | express | kanaloplasti | MİGS

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre