Komplikasyonlar 5: Descemet Membran dekolmanı

HalilAtes 31. Temmuz 2013 09:14

214

Özellikle Non-penetran glokom cerrahilerinden sonra görülse de filtran cerrahilerin ön kamara irrigasyonu veya kornea diseksiyonu sırasında da oluşabilir.

Yandaki fotoğraf kanaloplasti yaptığım bir hastanın descemet membran dekolmanını göstermektedir. Non-penetranlarda yanlış yönlenen viskoelastik ajanlar sorumludur. En sık viskokanalostomi ve kanaloplasti cerrahilerinde gelişmektedir. Viskokanalostomide, Schlemm Kanalına viskoelastik enjeksiyonu sırasında kanülü limbusa paralel tutmamanın sonucunda, kanaloplastide ise aşırı kollabe Schlemm Kanalını genişletmek için viskoelastiğin basınçlı verilmesi ile kanalın rüptürü sonucu gelişir.

Cerrahi sonrası görüntü bu fotoğrafta olduğu gibi dramatik olsa da genelde sorun çıkarmadan spontan iyileşir. İzlemek ve gerektiğinde onarmak, heyecanlı hızlı davranmaya tercih edilmelidir. Kornea saydamlığı bozuluyor, lokalizasyonu santrale uzanıyor ve 4-5 gün içinde gerilemiyorsa tedavisi uygun olacaktır. Hava, SF6 karışımı ile ön kamaranın doldurulması en iyi tedavi şeklidir. Ayrıca viskoelastikler ile ön kamara baskısı oluşturulması, dekole alanın periferden korneaya dikilmesi veya bir spatül yardımıyla baskılanma işlemleri de denenebilir.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar | kanaloplasti | trabekülektomi

Eğitim gerçek hayata benziyor mu?

HalilAtes 31. Temmuz 2013 00:31

213

Okuduklarımızı günlük hayatta ne kadar kullanabiliyoruz? Kitaplar, dergiler, konferanslar, hocalarımızın öğrettikleri bizim yaptıklarımız ile ne kadar örtüşüyor? Eğitimin verilmediğini, alındığını biliyor muyuz? Gerçek hayat, 100 hastaya yapılan çalışmadaki metot ile alınan sonuçlara neden uymuyor, onlar uzaylı mı? Zaman zaman bu soruları sormakta fayda var, yukarıda gördüğünüz Cayetano de Arquer Buigas'ın tablosunda olduğu gibi, işler görüldüğü gibi olmayınca bu soruları tekrar ediyorum. 

Etiketler:

eğitim | ressamlar

MİGS'in zararları

HalilAtes 30. Temmuz 2013 09:33

212 MIGS'in göklere çıkarıldığı bir dönemde böyle bir başlık atmak biliyorum oyun bozanlık olacak. Ancak bir takım oyununda herkes bir sonraki hamledeki gelişmelerden haberdar olmalı.

Önce MİGS'in felsefesinden bahsetmekte yarar var, neden bu ameliyatlar çıktı? Neden çok basit; glokomlu sayısı ile glokom yapan cerrah sayısı korele büyümüyor. Büyük bir açık var, tıbbi tedavi ile uzun zaman harcanıyor, bu kez cerrahi başarıları düşüyor, yeni bir hedef kitle oluşturarak glokom uzmanlarının işlerini hafifletmek ana gaye. Bunu en iyi yapacak hedef kitle katarakt ameliyatı yapan doktorlardır. Glokom eğitimi almamışlardır ama ön segment cerrahisine hakimdirler, kısa bir eğitimle basit, komplikasyonu düşük minimal cerrahilerle glokom için faydalı hale getirilebilirler. MIGS, katarakt ameliyatı yapan her doktorun kısa bir eğitimle yapabileceği cerrahi türüdür.

Gelelim zararlarına; MIGS işlemlerinin büyük çoğunluğu Schlemm Kanalı cerrahileridir, bu cerrahiler sonrası Schlemm Kanalının bütünlüğü bozulmaktadır. Konvansiyonel glokom cerrahisinin bugün için tek alternatifi kanaloplasti bu cerrahilerin uygulandığı hastalara yapılamamaktadır. MIGS geçiren hasta, gelecekte glokom cerrahisine gereksinim duyarsa;  trabekülektomi veya derin sklerektomiye mahkum olmaktadır. Bu durum iyi düşünülmesi, olasılık hesaplarının iyi yapılması gereken bir durumdur.

Etiketler:

kanaloplasti | MİGS

Replenish mikropompa sistemi

HalilAtes 29. Temmuz 2013 12:19

211 Glokom hastası tıbbi tedavi altındaysa hergün aynı devinimleri tekrarlamak zorundadır. Yaşlı, tek başına yaşayan ve damlayı gözüne isabet ettirmekte güçlük çeken hastalarda tedaviye uyum sağlamak büyük bir sorun olmaktadır. Ayrıca kronik kullanımda oküler yüz sorunları gelişmekte ve hem hasta konforu bozulmakta hem de gelecekte yapılacak glokom cerrahilerinin başarı oranı düşmektedir. 

Bu sorunları azaltmak maksadı ile çeşitli uzun etkii ilaçlar ve aletler geliştirilmiştir. Replenish ophthalmic micropump sistemi de bunlardan birisi. Sistem glokom ve retina hastalarının kronik tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve her iki bölge için ayrı modelleri vardır. Sklera üzerine yerleştirilen aletin haznesine ilaç enjeksiyonu yapılabiliyor ve uzaktan kumanda ile belirlenen zaman aralığında gerekli ilaç salınımı yapılabilmekte. İmplant tek yönlü çalıştığı için filtrasyon sağlamamakta.

Sistem üzerine araştırmaların devam ettiğini, bunun için ayrıca ilaçların da geliştirilmesi gerektiğini belirtelim. Uzun soluklu bir çalışmanın ön habercisi olduğunu, ticari olarak elde edilemeyeceğini hatırlatalım.

Etiketler:

hasta uyumu | ilaçlar | oküler yüzey hastalığı ve glokom | yeni alet tanıtımı

Hakemsiz dergilere dikkat

HalilAtes 28. Temmuz 2013 14:41

210 Tüm branşlarda olduğu gibi oftalmoloji alanında da hakemsiz, ücretsiz dağıtılan veya dijital baskı yapan dergi saysında son yıllarda artış oldu. Konunun olumlu yanlarını şöyle sıralayabiliriz; Tıp çok hızlı gelişme gösteriyor, sanayi ve teknolojinin ilerlemesiyle yeni ürünler kullanıma sürülüyor, bu ürünlerin ve/veya çalışmaların sözel sunumunun klasik hakemli dergilerde yayınlanması belirli bir zaman alıyor. Geçen zamanda, ürünün kamuya duyurulması gecikiyor, kongrelerdeki sunumlar belirli bir çevrenin takibi ile sınırlı kalıyor. Dijital ve/veya ücretsiz büyük tirajlı dağıtım yapabilen dergiler bu boşluğu dolduruyor. Sektörden ve kongrelerden, yeni ürünlerden bizi gerçek zamanlı haberdar ediyorlar.

İşin olumsuz yönü ise bu dergilerin klasik anlamda bir hakem heyetlerinin bulunmaması ve yazıların süzgeçten geçmemesi. Sanayi ve ticari faaliyet yapan kuruluşlar ile doğal olarak iç içe bulunma gereksinimleri. Sektörün final ayağı yani doktorları örtülü reklam ile aydınlatabilecek, etkileyebilecek olmaları dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Kabaca, yararlan ama "dolduruşa gelme" demekten kendimi alamıyorum bu dergi içerikleri hakkında. 

Etiketler:

eğitim | yayın

Trabodenoson'un faz 2 sonuçları olumlu

HalilAtes 27. Temmuz 2013 16:26

209 Aşırı  seçici alfa 1 subtipi, adenosine-mimetik olan Trabodenoson, trabeküler ağ içinde bir dizi hücresel reaksiyon ile akım direncini azaltarak konvansiyonel dış akım yolunu açmaktadır.

144 olguluk faz 2 klinik araştırma sonuçlarına göre 28. günde 7mmHg'ya varan GİB düşüşü saptanmış. Günde tek dozluk formu üzerinde çalışılan Trabodenoson'un halen bilinen bir yan etkisi yok. 

Glokom  tedavisinde ilk tercih olan hipotansif yağlara alternatif olması beklenen ilacın hasta konforu açısından üstünlük sağlaması bekleniyor.

Etiketler:

ilaçlar

HLA B27 Uveitinde Glokom tedavisi

HalilAtes 27. Temmuz 2013 13:51

208 Ülkemizde sık rastlanan bir üveit çeşidi olan HLA B27 üveitinde, ön ve arka yapışıklık, trabekülit, debris ve hücrelerle trabekülumun tıkanması veya tedavisinde kullanılan steroide bağlı glokom gelişebilir.

Tedavisinde antiglokomatöz tıbbi tedavi birinci sırada yer alır; beta blokörler, karbonik anhidraz inhibitörleri veya alfa 2 agonistler bu amaçla kullanılmalıdır. Hipotansif yağların üveiti tetikleyici olduğunu bildiren çelişkili yayınları vardır bu yüzden kullanılması en azından aktif dönemde sakıncalıdır, ayrıca pilokarpinin post sineşiyi kolaylaştırıcı ve iris damarlarından protein geçişini artırıcı yan etkileri nedeniyle kullanımından kaçınılmalıdır.

SLT ve MİGS'in üveiti tetikleyici teorik bir senaryosu vardır. Buna karşın ECP hariç diğerlerinde olgu sunumu dışında planlı kurgulanmış çalışma bulunmamaktadır, bu konuda tecrübe eksikliği henüz giderilmediği için deneyimsiz arkadaşların lazer ve MİGS prosedürlerinden uzak durması yerinde olur, ECP ise kesin kontrendikedir.

Trabekülektomi, express ve seton implantasyonu ise uygulanabilecek cerrahi işlemlerdir. Üç cerrahi seçenekte de fibrotik aktivitenin klasik glokom cerrahisine göre daha fazla olacağı beklenmelidir. Trabekülektomi, iridektominin üveiti tetikleyici bir işlem olması nedeniyle, diğer seçeneklere göre dezavantajlıdır. Express ve seton implantların göz içi bölümlerinin yangısal ve/veya hemorajik organizasyonlarla tıkanma olasılığı vardır, cerrahi sonrası dikkat edilmelidir. Seton cerrahisinde skleranın bu tür hastalarda ince olduğu ve nekroza eğilimi bulunduğu unutulmamalıdır.

Non-perforen glokom glokom cerrahileri, sekonder açık açılı glokom vakalarında tercih edilmelidir. Ön kamaraya girilmemesi üveit yönünden büyük avantajdır. Ancak sineşi varlığında kesinlikle tercih edilmemelidir.

HLA B27 üveitinde kişisel tercihim express implantasyonu yönündedir.

Etiketler:

akış şemaları | ECP | express | hipotansif yağlar | kanaloplasti | MİGS | SLT | trabekülektomi | üveitik glokom

Komplikasyonlar 4: Trabekülektomi alanından vitreus prolapsusu

HalilAtes 26. Temmuz 2013 11:17

207 Trabekülektomi alanından vitreus prolapsusu, özellikle yüksek göz içi basıncıyla girilen katarakt ameliyatı ile kombine cerrahilerde ve preop. pilokarpin kullanan vakalarda görülmektedir.

Trabekülektomi kesisini skleral spurun arkasından yapmadıysanız teknik bir hata yoktur. Doğru insizyona rağmen iridektomi sonrası vitre prolapsusu ile karşılaşılabilinir.

Lens ve ön vitre diyaframının öne doğru yer değiştirmesi sorunun kaynağıdır. Kapalı açılı, nanoftalmus, şişkin kataraktı olan gözlerin katarakt cerrahisi sonrası ön kamara derinliğini iyi değerlendirmek gerekir. Öne doğru bir yer değiştirme sezinleniyorsa tavsiyem trabekülektomi yerine express implantasyonuna geçilmesidir, bu sayede iridektomi yapılmayacak ve risk azaltılacaktır.

Vitre prolapsusuna, koroidal effüzyon ve hemoraji eşlik edebilir, bu yüzden hızla intrakameral triamcinolone enjeksiyonunu takiben vitrektomi yapılmalı ve skleral fleb kapatılmalıdır. Ön kamara derin bırakılmalıdır. Vitrektomi yapılamadı veya yeterzis yapıldıysa sklera sıkıca kapatıldıktan sonra başka alandan (vitresiz alan) express iplantasyonu yapılmalıdır.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar | express | trabekülektomi

Dönüyorum

HalilAtes 26. Temmuz 2013 10:56

206 Anayasa mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girmesi sonrası üniversiteme tekrar geri dönüyorum, iki yıldır buradan sürdürdüğüm eğitim faaliyetlerini kliniğimde sanal ortamdan gerçek ortama taşıyacağım için ve asistanlarımla tekrar buluşacağım için mutluyum. Buradaki yazılarımın da devam edeceğini hatırlatırım.

Etiketler:

eğitim

Royal baby: ROCK İnhibitörleri

HalilAtes 25. Temmuz 2013 22:26

205 Blog takipçileri ROCK inhibitörlerinin önemini vurgulayan yazılarımızı hatırlarlar (hatırlamayanlar sağdaki kolondan ROCK tuşuna basabilirler), şişeyi elimize alma zamanı yaklaştıkça faydaları hakkında yayın bombardımanı da başlamış oldu.

Bu postta genel anlamıyla ROCK inhibitörlerini gözden geçirmeyi planlıyorum;

1997 de Uehata’nın çalışmasında hipertansiyonlu hastalarda düz kaslar üzerine etkinliğinin gösterilmesi ve 2001 de Honjo’nun GİB düşürücü etkinliğini ortaya koymasıyla başlayan ROCK inhibitörlerinin yolculuğu günümüzde neredeyse “her derde deva” aşamasına geldi.

1.      ROCK inhibitörleri trabeküler ağı genişletir; Pilokarpin kas kontraksiyonu yaparak bu işlevi yerine getirirken, ROCK inhibitörleri düz kasları gevşeterek aynı görevi görür. ROCK inhibitörleri bu fonksiyonlarını yaparken kalsiyumdan bağımsız bir yol izledikleri için silyer kaslar üzerinde etkinlikleri olmamaktadır.

2.      Trabeküler ağda aköz geçişine en fazla direnç gösteren jukstakanaliküler bölge ile Schlemm Kanalı arasında sıvı geçişini sağlayan vakuol asansörü olarak adlandırdığım (bu asansör tabiri ne kadar uygun bilemiyorum ancak aköz dinamiğini okuyanlar bana hak verecektir) yol açık açılı glokomda işlevsiz hale gelmiş, konvansiyonel yolun tıkanmasındaki en büyük etmen olmuştur.
ROCK inhibitörleri, hücreler arası bağlantıları zayıflatarak, burada büyük bir açıklık meydana getirir (huni etkisi), glokomlularda görülen jukstakanaliküler ağ ile Schlemm Kanalı arasındaki yüksek direnç, böylece azalmış veya ortadan kalkmış olur.

3.      ROCK inhibitörleri kalsiyum sensitizasyonunu inhibe ederek ve damarlardaki düz kasları gevşeterek oküler kan akımını artırır. Optik sinir beslenmesine olumlu katkıları olan bu etkisi sayesinde glokom progresyonunda yavaşlama gözlenecektir. Ayrıca hasarlı retinal ganglion hücrelerinin rejenere olmasını sağladığına dair yayınlar da bulunmaktadır.

4.      ROCK inhibitörleri fibrotik aktiviteyi azaltarak filtran cerrahinin de başarısını artırmaktadır.

 

Okuduğunuz gibi neye ihtiyacımız varsa ROCK inhibitörleri onu yapıyor, bu tür durumlarda ben korkuyorum. Piste inmek için fazla yüksekten mi geliyor, ikinci bir memantine vakası olmasın?

Etiketler:

ROCK

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre