E.B.: Hepsi

HalilAtes 31. Ekim 2013 21:56

238 Enis Batur'un "Hepsi" denemesi, dünyamızı da içine alır cinsten; "Tıp, bir bilgi ve hüner alanı, bir bilim sayılmaz: Okuduklarını farklı yorumluyorlar."

Etiketler:

blog

Ruttmann; Berlin, bir şehir için senfoni

HalilAtes 26. Ekim 2013 00:22

Enis Batur'un "Siyah, sert: Berlin" kitabı Ruttmann'ın Berlin'i ile tanışmamı sağladı. Görmenin aynı zamanda aktarmak olabileceğini de hissettim bu çalışmayla, tıpkı bilinen hayatın oluşumundan 8 milyar yıl önce yani 13.1 milyar ışık yılı uzaktan gelen bir galaksinin (z8-GND-5296 galaksisi) ışığını bugün gördüğümde duyduğum heyecanla izledim belgeseli.

Etiketler:

blog | gezi kültürü | sinema

Maküla OCT progresyon değerlendirmelerine dikkat!

HalilAtes 3. Ekim 2013 11:04

236 Bugün müthiş bir çalışlmadan bahsedeceğim, ama önce Ben Goldacre'nin konuşmasını dinlemeyenlerin bu yazıyı okumadan şurayı tıkklamalarını rica ediyorum.

Ophthalmology dergisinin baskıdaki yayınları arasında yer alan "Impact of Age-related Change of Retinal Nerve Fiber Layer and Macular Thicknesses on Evaluation of Glaucoma Progression" başlıklı çalışma progresyon analizlerindeki eksikliklere dikkat çekiyor.

150 glokomlu ve 72 sağlıklı göz, Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss Meditec, Dublin) ile ortalama 45.8 ay boyunca her 4 ayda bir progresyon analizine tabi tutulmuş. Yaş progresyonuyla birlikte Maküler (ganglion hücre, iç plexiform [GCIPL], iç retina [IR], dış retina tabakaları [OR], ve total maküler kalınlık) ve sikumpapiller RNFL değerleri korele edilerek glokomlu ve normal bireylerdeki değişim oranlarının lineer sapma ivmeleri karşılaştırılmış.

Yaş progresyonu dikkate alınmadan yapılan değerlendirme; GCIPL progresyonu %50, IR progresyonu %50, total maküla kalınlığında progresyon %30, sirkumpapiller RNFL progresyonu %27.3, OR progresyonu ise %10 gözde saptanmış. GCIPL ve IR progresyonu istatistiki olarak anlamlı bulunmuş.

Aynı değerlendirme bu kez yaş progresyonu ile korele edildiğinde sırasıyla %14.7, %20, %16, %26.7 ve %1.3 kalınlık düşüşü progresyon oranları bulunmuş. İki ölçüm metodu arasında en tutarlı değişim ise RNFL kalınlığında (%27.3 ve %26.7) bulunmuş.

OCT ile maküla tabakalarında yapılacak progresyon analizlerinde henüz bilişim programlarının yetersiz olduğu ve bu alanda progresyon analizinden söz edilemeyeceği, ölçümlerin sadece anlık değerlendirmede yardımcı olabileceği belirtilmiş. 

Etiketler:

glokom progresyonu | oct

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre