Preperimetrik glokom açmazı

HalilAtes 31. Mart 2014 09:37

256 Preperimetrik glokomların saptanması OCT'nin gelişimiyle kolay hale gelmiştir. OCT-RSL ve ganglion hücre kompleksi volüm ve katmanlarının saptanma duyarlılıklarının artması, sonuçların güvenilirliğini yükseltmiştir. 

Sonuçta eldeki veriyle ne yapacağız konusu felsefi bir açmazdır. Preperimetrik glokomlu hastayı tedavi edelim mi, etmeyelim mi? Sorunun cevabına her iki kanattan fanatik cevap verecekler olabilir, vardır. OCT sapması varsa hasta glokomdur ve tedavi edilmelidir diyenlerin yanı sıra preperimetrik glokomlu hastanın yaşamını alt-üst etmenin anlamı yok, görme alanı değişimleri "gerçektir" bekleyelim diyenler de olacaktır. 

Kutsal kitaplar ve anayasalar her şeyi yazsalardı yönetici sınıfa gerek kalmazdı, doktorlar da hastanın gözünde yönetici, yaşamına yön verendir. Duruma göre bir yol belirlerken eldeki kanıtlara da bakmalıyız. İkinci baharını yaşayan hastalarımız ile henüz ilk baharındaki hastalarımıza önereceğimiz yol haritasının aynı olmaması gerekir. Onları tedavi ederken yaşam konforlarını da bozmamaya gayret etmeliyiz.

Preperimetrik glokomlardaki OCT değerlerinin progresyon hızı bu açıdan önemlidir. Ophthalmology Dergisi'nde yayımlanan "Rates of Retinal Nerve Fiber Layer Thinning in Glaucoma Suspect Eyes" başlıklı çalışma, kararlarımızı verirken elle tutulur kanıt arayan meslektaşların dikkat etmesini önerdiğim bir çalışmadır. Çalışmada OCT-RSL defektli hastalarda 2.2 yıllık ortalama takipte görme alanı defekti saptanan, yani preperimetrik glokomdan perimetrik glokoma geçen hastalar ile görme alanında bir değişim olmayan ve pre-perimetrik glokom sürecini devam ettiren hastaların OCT-RSL progresyon hızları karşılaştırılmış. Görme alanı defekti gelişen grupta OCT-RSL incelme hızının iki kat fazla olduğu gösterilmiş. Çalışmadan çıkaracağımız sonuca gelince; hastanın yaşını da dikkate alarak hızlı bir OCT progresyonu gözleniyorsa tedavi, gözlenmiyorsa takip protokollerini uygulamak, akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Etiketler:

akış şemaları | glokom progresyonu | görme alanı | oct

Glokomlu hastalarda düşme kırıklarına dikkat

HalilAtes 2. Mart 2014 18:28

255 Hastalıkların tanısı ve tedavisinin yanısıra hastarın yaşamlarını da planlamak görevlerimizdendir. Katarakt, YBMD ve glokom yaşam stillerinde köklü değişikler yapılmasını gerektirebilecek görsel problemler yaratır. Hastaların bilinçlendirilmesi ve sakınma tedbirlerinin öğretilmesi yaşam kalitelerini yükseltmenin yanısıra yaşamlarını korumaları açısından da önemlidir.

Glokom diğer iki hastalık ile karşılaştırıldığında, "tehlike farkındağı" en düşük olanıdır. Çoğu hasta santral görmesini koruduğu için görme fonksiyonları açısından kendini tanımamaktadır, tehlikeye daha açık bir yaşam sürdürmektedir. 

Konunun toplum sağlığını tehdit eden değeri meslektaşlarımız tarafından da henüz yeteri kadar farkedilmemiştir. Ortopedi ve oftalmoloji alanında çalışan meslektaşlarımızın ilgisi çekmek ve kamu bilincini sağlamak amacıyla konuyu bilgilerinize hatırlatmak istedim. Aşağıda "Risk factors for fractures in older men and women: The Leisure World Cohort Study" başlıklı çalışmadan aldığım bir tabloyu diğer hastalıklar ile kontrası görebilmemiz için sunuyorum;


Etiketler:

görme alanı | Risk faktörleri

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre