Poster çağı

HalilAtes 24. Mayıs 2014 15:46

265 Eğitim üzerine onca çaba bazen "hiç" doğurabilir. Bir çalışmanın kurgulanması gibi eğitim toplantılarının da kurgusu önem taşır. Hedef kitle kimdir, anlatılmak istenen nedir, ne elde etmeye çalışıyoruz ve sonuçta katılımcılar birbirinden farklı süzgeç kağıtlarının üzerinde tuttuklarından ne kadarını evlerine götürebilecekler?

Konuların seçimi ve birbirini tamamlaması kadar konuşmacıların da yetkinliği önemli. Konuyu bilmeleri, bilip de anlatabilmeleri, ya da öğretmek istemeleri başarı için gerekli koşullar. Bu şartların hepsinin olmasıyla kusursuz elde edilebiliyor. Bazen konuyu bilen seçiliyor, ama bildiğini anlatamıyor. Anlatmak için donanımlı olmak gerekiyor. Donanımdan kastım, anlatılan konuyla mücehhez olması yanı sıra bir hikayeyi anlatabilme gücü, kabiliyetidir. Yan uğraşlar gerektirir. Tersi de mümkün; iyi bir hikaye anlatıcısı, konuyla bağdaşmıyorsa meddah olma ötesine geçemeyebilir. Bir konuyu iyi bilmiyorsan derinlemesine anlatmak yerine genişlemesine anlatırsın, ufka kadar gider, dinlayicilerle birlikte boşluğa yuvarlanırsın. 

Bir toplantının üçüncü aktörü de dinleyiciler, yani almak isteyenlerdir. Bunların iyi niyetlileri "almak" için gelmiştir. Başka nedenlerle gelenlerden burada bahsetmeye gerek yok, bu turizmin konusuna girer başka bir blog yazısında buna değinmeyi düşünüyorum. Bu kişilerin eğitim alma ihtiyaçları vardır, kendilerinde eksiklik hissederler, ya da orada eksik olduklarını hissederler ve yararlanırlar. Salondaki herkesin eğitmen olması beklenemez, beklenmemelidir. Tüm katılımcıların konunun uzmanı olduğu bu tür toplantılara beyin fırtınası toplantısı denir, konumuzun dışındadır. Ülkemiz gariplikler ve komiklikler ülkesi olduğu için Ankara bu konuya da el atmıştır. Meslek hayatımıza adım attığımızda aldığımız diplomada yazan; "herşeyden anlar" tanımının bir uzantısı olsa gerek, bir toplantıya katılmak için çalışma yapma şartımız da son zamanlarda getirilmiştir. Çalışma yapabilmek için bir şey bilmemiz, merak duymamız, ve araştırma yapacak donanım ve donanımımızın (tekrar iki anlamdadır) bulunmasını gerektirir. Bu yapılanmadan konuyu bilmiyorsan eğitim toplantısına katılma anlamı çıkıyor. Katılmak istiyorsak "zorlamamız" gerekmektedir. Zorlama, "poster çağını" başlattı. Resmi olarak hissedemediğimiz kadar çok çalışmamız oldu bu sayede. Bu çağın daha fazla kirlilik yaratmadan hızla geçmesi için ilgili kişilerin gayreti gerekli.

Etiketler:

eğitim | kongre haberleri

Farklı çalışma sonuçlarıyla dolu bir sepetten yapılacak seçim

HalilAtes 23. Mayıs 2014 10:15

264 "Intracameral Triamcinolone Acetonide in Glaucoma Surgery: A Prospective Randomized Controlled Trial" başlıklı çalışma AJO'da yayımlandı. İki blog öncesi değindiğimiz konuya gönderme yaptığı için tekrar bilginize sunma gereğini duydum. Bir Wills Eye Hospital çalışması olduğu için dikkatle okunması ve önemsenmesi gereken çalışmada; intrakameral enjeksiyonun filtran cerrahi başarı oranlarına olumlu etkisinin gözlenmediği belirtilmiş. 

Bazen aynı yöntemin izlendiği çalışmalarda bile farklı sonuçlar elde edilebiliyor, bunun nedenini zaman zaman düşünmemiz gerekiyor. Bilimsel etik düşüncesi yanısıra tıbbın pozitif bir bilim olup olmadığı da sorgulanması gereken kavramlardır. Kanıta dayalı tıp kendi doğrularını dikte etmek yerine, bizim yola çıkarken elle tutulur veriler ışığında iz sürmemiz anlamına geliyor. Bu nedenle farklı sonuçlar konulara fanatik veya dogmatik yaklaşmamızı engelliyor, hekimliğin mühendislikten ziyade sanat yönünü farketmemizi sağlıyor.

Etiketler:

akış şemaları | antimetabolit | cerrahi teknik | eğitim | trabekülektomi | yayın

Gördüğümüze inanırız

HalilAtes 18. Mayıs 2014 20:26

263 "Görünür evren üzerine yaptığımız araştırmanın gözlerimizi kullanma azmimizle başladığı söylenebilir. En başta tavrımızı belirleyen inancımızdır -gözlerimizin bize gösterdiklerinin anlamlı olduğuna inanışımız-."

Arthur Stanley Eddington

Etiketler:

blog

Kongrede sunulan çalışmalar ne kadar değerlidir?

HalilAtes 9. Mayıs 2014 09:03

262 ARVO 2014'de sunulan "Bevacizumab effect minimal after trabeculectomy" başlıklı çalışmada trabekülektomi ve intraoperatif MM-C tatbik edilen hastalara, postop ikinci günde uygulanan subkonjonktival Avastin enjeksiyonu, salin ile karşılaştırılmış. 6 aylık takip sonunda her iki grup arasında trabekülektomi başarısı bağlamında anlamlı bir fark saptanmamış.

Bevacizumab'ın trabekülektomi başarısı üzerine etkisini inceleyen pek çok çalışma mevcut. Bunlardan bazıları ön kamaraya intraoperatif enjeksiyon şeklinde, bir kısmı cerrahi alana tatbik, bir kısmı da bu çalışmada olduğu gibi subkonjonktival enjeksiyon şeklinde bir yöntemle yapılmış. Çalışmaların geneli Avastin'in trabekülektomi başarısını artırdığı yönünde sonuç bildirmiş. 

Bugün değinmek istediğim asıl konu kongre çalışmalarının günlük pratiğimizi ve teorik bilgimizi ne kadar etkilemesi gerektiği üzerine. Yukarıdaki çalışmada da olduğu gibi bazen geçmiş bilgilerimizle çelişen, bazen yepyeni bir yöntem, sonuç sunan çalışmalarla karşılaşıyoruz kongrelerde. Bu tür çalışmalar çoğunlukla beni heyecanlandırıyor, fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu hissediyorum onlarla ilk karşılaştığımda. Gerçekten de öyleler zaten, çalışmacının heyecanını yansıtıyorlar, bir parça heyecana "taraf" halleri oluyor. Bunlara temkinli iyimserlikle" yaklaşmak gerekiyor aslında. Heyecanın hem çalışmayı yapanlar, hem de bizim için soğumasını beklemekte yarar var. Her ne kadar kongre çalışmaları bir hakem heyetinden geçmiş olsalar da, basılı çalışmaların değerinine ulaşmaları beklenmemelidir. Bir çalışmanın en önemli bölümü metot ve istatistiğidir. Kongre çalışmalarında bu bölümler yer ve zaman darlığından dolayı detaylı gösterilemez, değerlendirme yapanların çalışmanın kurgulaması üzerine bilgi sahibi olmaları beklenemez. Aslında okuduğunuz, dinlediğiniz çalışma bilimsel olarak henüz tam anlamıyla onaylanmamıştır, hamdır bir parça. 

Tüm bunlara rağmen kongreleri seviyorum, sıcaktırlar, sizi etkileyen çalışmanın kokusu ile pekçok başka fikir uçuşur kafanızda bazıları hayata geçer, bazıları anlık düşünce olarak tatmin olmanızdan öteye geçmez. Kendinizi eleştirmen olarak da görürsünüz, fikirdaşlarınızla konuşursunuz, mutlu olursunuz.


Etiketler:

antimetabolit | kongre haberleri

Glokom hastasının cerrahi başarısında rol oynayanlar

HalilAtes 8. Mayıs 2014 09:36

261 Yeteri kadar takip edecek olursak, her glokom hastasının progresyonunu saptayabiliriz. Her glokom hastası opere olma potansiyeli taşır.

Kronik hastalıkların tedavisi, takım oyunu ve bir dizi ortak benimsenmiş taktiğin yerine getirilmesi ile mümkündür. Hastalığın tanısı, takibi ve tedavisi uzun zaman sürecinde farklı merkezler ve farklı hekimlerce sürdürülür. Bu yüzden “siz glokomsunuz” diyen hekim ile “ameliyatınız başarılı geçti” diyen hekimin aynı dili ve bilimsel görüş açısını paylaşıyor olması beklenir. Biz bu amaçla ortak yol haritaları geliştiriyoruz ve bunları hepimizin kabul etmesi ve uygulaması için yazılı ve görsel eğitim araçlarını kullanıyoruz.

Bir hastalığın tedavisinde uyguladığımız felsefe her zaman basittir ve tıp tahsilimizin ilk dönemini kapatırken ettiğimiz yemine gönderme yapar; “önce zarar vermeyeceğime…”. Bu yüzden tedavi planlamasında, olası riskleri değerlendirerek bir sıralama yaparız. Bu bağlamda cerrahi kararlar genellikle son sırada yer alır.

Hastalığın tanısının konulması ve cerrahinin gerçekleştirilmesine kadar geçen süredeki tüm gelişmeler, katkıda bulunanlar, olumlu veya olumsuz anlamda cerrahi başarıda etkili olurlar. Yani ilk gören doktor da, ona uzun süre tıbbi tedavi uygulayan da, progresyonu fark edip cerrahi karar alan da, ameliyatı gerçekleştiren de aynı takımın oyuncularıdır. Yenilginin veya kazanmanın sorumluluğu tüm takımın birlikte, doğru hamleyi doğru zamanda yapmasına bağlıdır.

Konunun muhteviyatını oluşturan ameliyat tekniklerinin farklılandırılması; hastalığın çeşitliliği kadar, hastanın ameliyat masasına yatmadan önce geçirdiği takip ve tedavi protokolü çeşitliliğine de bağlıdır. Karmaşık ve münferit politikalar her zaman karmaşık ve münferit yolların denenmesine yol açar. Basit, denenmiş ve doğruluğu bugünkü bilgilerimizle onaylanmış yol haritaları en iyi yol haritalarıdır.

 

Hastalığın her aşamasında birbirimizi anlayabileceğimiz ortak bir dil kullanmamız, tek bir hastalığa karşı birlikte vereceğimiz savaşta işimizi kolaylaştıracak tek silahımızdır.

Etiketler:

cerrahi teknik | eğitim | glokom progresyonu

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre