Akut Açı Kapanması Glokomu Tanı ve Tedavi Protokolü

HalilAtes 15. Nisan 2013 11:02

Akut Açı Kapanması Glokomu Tanı ve Tedavi Protokolü

Şikayet

Göz çevresine yayılan ağrı, kızarık göz, bulanık görme, bulantı ve kusma.

Durum

Tanı ve tedavideki gecikme körlükle sonuçlanabilecek görme azlığına yol açabilir

Muayene

Slit-lamp biomikroskop ile hastaya bakılır. Kornea ödeminin ön segment muayenesine izin verip veremeyeceği kararlaştırılır.

1) Kornea aşırı ödemli ise; göze gliserin damlatılır ve bir süre beklenir. Kornea ödemi bu şekilde açılabilir.

2) Kornea ödemi gliserin ile geçmediyse; korneal parasentez ile basınç kontrollü düşürülür. Bu şöyle yapılır; saydam korneadan küçük bir insizyonla ön kamaraya girilir ve çıkılır, sonra yara dudağından kontrollü sıvı akışı sağlanır. Müdahalenin tabiî ki tehlikeleri vardır. İrrite durumdaki hastada yapılacak bu girişimde beklenmedik hareketler komplikasyonların doğmasına yol açabilir, karar doktorun taktirine kalmıştır.

 

Pupilin ve ÖKD

Pupilin durumuna ve ön kamara derinliğine (ÖKD) bakılır. Pupil ışık refleksinin kuvveti, pupilin şekli incelenmelidir. Tepkisiz ve atrofik pupil ve iris olayın uzun süredir devam ettiğini ve periferik anterior sineşilerin (PAS) yaygın olduğunun bir kanıtıdır. ÖKD nin çok sığ olması ileride planlanan lazer prosedürlerinde kornea endotelinin hasarlanma olasılığını doğurur. Çok dar ÖKDde lazer müdahalelerinden kaçınmak yerinde olacaktır.

 

Açı

Burada değerlendirilmesi gerekenler açının açık olup olmadığı kadar, PAS nin varlığı ve kaç kadranı kapsadığı, plato irisin olup olmadığıdır. Yani göz içi basıncı (GİB) yüksekliğinin nedeni araştırılmalıdır. Gonyolens basısı ile açının açılması olayın yeni olduğunun ve PASnin baskın olmadığının bir kanıtıdır.

 

1.      PAS az, pupil bloğu yok ve olay yeni ise önce Argon Laser Periferal İridoplasti (ALPİ) (500 mikron spot çapı, 0.5-0.7 saniye zaman ve başlangıçta 240 mW enerji) sonra da Periferal Laser İridotomi (PLİ) (YAG Laser ile 5-8 mJ) yapılmalıdır.

2.      Pupil bloğu varsa önce PLİ sonra ALPİ yapılmalıdır. Olayın eski olduğuna ait deliller varsa ve PAS yaygınsa lazer prosedürleri bir yarar sağlamaz.

 

Tıbbi tedavi

Sistemik ve topikal tüm glokom ilaçları kullanılabilir. Cerrahi planlanıyorsa miyotiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Malign glokoma yataklık yapmış olabiliriz.

Lens

Katarakt varsa önce katarakt ameliyatı yapılır. Ancak yeni atak geçirmiş hastanın kornea endotelinde operasyon sonrası yoğun hasar olabilir, bu yüzden yoğun kornea ödemli hastalarda katarakt ameliyatından kaçınmalıdır.

Filtran cerrahi

Lazer prosedürleri ile basınç düşmediyse veya olay eski ve yaygın PAS varsa Trabekülektomi yapılmalıdır. Akut atak sonrası erken dönemde yapılan Trabekülektomilerde başarı oranının düşük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Antimetabolit kullanımı, 25 G pars plana vitrektomi ve kontrollü basınç düşürülmesi uyulması gereken emniyet kurallarıdır.

 

Diğer gözün durumu

Bir gözünde atak geçirmiş hastanın diğer gözünde açı dar ise ALPİ+PLİ yapılmalıdır. Katarakt ameliyatı erkene alınmalıdır.

 

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre