Uyku apnesi ve glokom

HalilAtes 5. Temmuz 2011 10:38

17 Apne, orofarinks düzeyinde tıkanıklığa bağlı en az 10 saniye nefes alımının durması anlamında kullanılan bir terimdir. Hipopne ise nefes alımının en az %30 oranında azalması durumunu açıklamaktadır. Uyku apnesi, apne/hipopne indeksi ile tanımlanır ve bir saat içinde bu durumun tekrar etme oranını belirtir. 30-60 yaş kadınların %2, erkeklerin ise %4’ünde görülür ve şişmanlık ile doğru orantıda görülme sıklığı artar.

Uyku apnesi ile, hipertansiyon, kardiovasküler ve serebrovasküler hastalıklar, pulmoner hipertansiyon görülme sıklığı arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Ayrıca floppy eyelid sendromu ve glokom görülme sıklığının da uyku apnesinde artığını belirten çalışmalar yayınlanmıştır. Özellikle normal basınçlı glokomlarda (NBG) uyku apnesi görülme sıklığının yüksek olduğu vurgulanmıştır. Birçok çalışma uyku apnesinin NBG’da bir risk faktörü olduğunu belirtmektedir. Ülkemizden Prof. Dr. Sarper Karaküçük’ün 2008 yılında Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.’da yayınladığı makalede de uyku apneli hastaların oküler perfüzyon basınçlarıyla görme alanı MD değerleri arasında korelasyon saptanmış.

Ancak  yapılan tüm çalışmalar durum tespiti niteliğinde olup glokom-uyku apnasi arasındaki neden-sonuç ilişkisini kurmaktan oldukça uzaktır.

Burada belirtmek istediğim her iki yönde de, yani glokomlu, özellikle de NBG’lu hastalarda veya uyku apnesi tanısı almış hastalarda birlikteliğin olabileceğini düşünerek ek araştırma yapmakta yarar olduğudur. Diğer bir konu da bahsi geçen alanın çalışmaya müsait, iyi kurgulanmış araştırmaların değerli veriler sunmaya aday olduğudur.

Etiketler: ,

Uyku apnesi

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre