Görmek, ille de görmek mi istiyorsunuz: görebilecek kadar yaklaşmalısınız

HalilAtes 3. Nisan 2013 10:47

138

Enis Batur'un her çıkan kitabını ilk haftasında okumak gibi bir takıntım var. "Işık" şiir üzerine yazılarından oluşuyor olsa da oftalmologların da ilgisini çekebileceğini düşünüyorum.

Kitabın ilk denemesi hemen kavrıyor okurunu; yukarıda "the city on the hill" adlı resimini gördüğünüz Georges Brague'a Malraux bir resmi için "peki, ya bu resminizin ışığı nereden geliyor?" demiş, Braque "o resmin ışığı başka bir resimden geliyor" diye yanıtlamış. Bizim hikayemiz de ışığı arayanlara yol göstermek diye özetlenebilir.

Etiketler:

ressamlar

Altın standart; OCT progresyon analizi

HalilAtes 3. Nisan 2013 09:46

137 "Retinal Nerve Fiber Layer Imaging with Spectral-domain Optical Coherence Tomography: Patterns of Retinal Nerve Fiber Layer Progression" başlıklı (Ophthalmology 2012; 119: 1858-1866) çalışmada 186 glokomlu göze görme alanı ve S-OCT yapılmış ve en az 36 ay progresyon analizi açısından izlenmiş; en çok inferotemporal (324-336 dereceler arası) kadranda olmak üzere olguların %23.3'ünde OCT'de progresyon gözlenmiş. Bu hastaların sadece %46.6'sında benzer görme alanı progresyonu da saptanabilmiş.

Günümüzde glokom muayenesinin altın standardının progresyon analizi olduğunu bu sitede okumaktan bıktığınızın farkındayım, gelişmeler OCT'nin görme alanına göre daha erken ve güvenli analiz sonuçlarını verdiğini de ortaya koymakta, bu bağlamda; glokom muayenesinin altın standartı OCT progresyon analizidir dememiz yerinde olacaktır.

Etiketler:

glokom progresyonu | görme alanı | oct

Kapalı açılı glokom oranımız tahminimizden yüksek

HalilAtes 3. Nisan 2013 09:18

136 BJO 2012; 96: 1162-1167 künyeli "The prevalence of primary angle closure glaucoma in European derived populations: a systematic review" çalışması, bir meta-analiz çalışması; daha önce Avrupa'da kapalı açılı glokom prevalansı %0.1-0.2 olarak tahmin edilirken bu çalışma oranı %0.4'e çekmiş görünüyor. Yüksek bir oran olduğu ortada.

Artık gonyoskopi yapılmamış bir glokom muayenesinin baştan hatalı olacağı, belirlenecek tedavi stratejilerinin işlemeyeceği göz önüne alınmalıdır.

Etiketler:

kapalı açılı glokom

Glokom hastasının katarakt ameliyatı erken yapılmalı

HalilAtes 3. Nisan 2013 09:07

135 Bu konuya daha önce değinmiştik; IGR'da yayınlanan dialogda konu tartışmasını okuyunca birkez daha üzerinde durmayı düşündüm. Genel olarak katarakt ameliyatı sonrası GİB düzeyinde %16'lık bir düşüş saptanmış. Kapalı açı ve pigmenter glokom gibi glokom tiplerinde bu fayda daha da fazla hissedilmektedir. Yakın gelecekte glokomun bir tedavi metodu olarak basamaklaştırılacağına inandığım katarakt ameliyatının, glokom cerrahisi öncesi yapılmış olmasını tavsiye ediyorum. 


Etiketler:

glokom hastasının kataraktı

Kapalı açılı glokomda gün içi basınç dalgalanmaları daha fazla oluyor

HalilAtes 3. Nisan 2013 08:57

134 Asia-Pasific glokom kongresi Şubat 2013'de Bali Adasında yapıldı. Bhartiya S ve arkadaşlarının sunduğu çalışmada primer kapalı açılı glokomlularda gün içi basınç değişimlerinin 5 mmHg üzerinde olduğu gösterildi. Sabaha karşı 4:00 civarındaki GİB değerlerinin en yüksek seviyede olduğu, ofis saatlerinde genellikle ılımlı seviyelerde basınç değerleri ölçüldüğü belirtildi. Kapalı açılı glokomda da progresyon analizlerinin dikkatli yapılması ve progresyon gözlenen gözlerde cerrahinin öne çekilmesini önermekteyim.

Etiketler:

kapalı açılı glokom

Eğitim şart

HalilAtes 2. Nisan 2013 10:59

133 Üniversite sınavlarına bu sene yaklaşık iki milyon çocuk girmiş, bunların bir milyonu 3 taneden az fen sorusu bilmiş. Korkunç bir sonuç. Sadece başarısızlar açısından değil, kazananların da kolay bir galibiyet aldıkları için endişeliyim. 

Etiketler:

eğitim

Risk of Endophthalmitis and Other Long-term Complications Associated With Trabeculectomy

HalilAtes 30. Mart 2013 17:42

132 Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study Group'un yaptığı; "Risk of endophthalmitis and other long-term complications of trabeculectomy in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS)" (Am J Ophthalmol. 2013; 155(4):674–680) başlıklı çalışma, 5 FU kullanılmış 285 trabekülektomi hastasının 7.2 yıllık geç komplikasyonlarını değerlendirmiş.

Bu süre zarfında 57 hastaya (%20) katarakt ameliyatı, 40 (%14) hastaya ise bleb revizyonu yapma gereği duyulmuş.

15 hastada bleb sızdırması, 8 hastada blebit, 4 hastada hipotoni ve 3 hastada da endoftalmi gelişmiş. Kaplan-Meier risk analizinde blebit ve hipotoni olasılığı %1.5 iken, endoftalmi olasılığı %1.1 olarak değerlendirilmiş.

Katarakt ameliyatında bu oranın %0.1-0.3 arasında değiştiği düşünülecek olursa trabekülektominin endoftalmi açısından riskli bir cerrahi olduğu görülecektir. Mikroinvaziv glokom cerrahilerinin ve non-penetran glokom cerrahisinin seçilmesindeki kararlılık bu yüzden çok önemlidir. Ancak kapalı açılı glokomlularda trabekülektomi gibi filtran cerrahilerin halen alternatifsiz olduğunu da unutmamak gerekir.

Etiketler:

antimetabolit | cerrahi komplikasyonlar | cerrahi teknik | trabekülektomi

Tedaviye uyum çözümlememiz gereken en önemli faktör

HalilAtes 27. Mart 2013 22:24

 

131 7-9 Mart 2013 tarihinde yapılan ” Wills Eye Institute 65th Annual Conference” da Arthur J. Bedel konferansı veren Peter A. Netland,  WHO verilerine göre Amerika’da 2.5 milyon glokomlunun %18’inin kör olduğuna ve 2020 yılında bu sayıların iki katına, 2050 yılında da üç katına çıkacağını belirtti.

Bu konferans hakkında bir yazı yazmama asıl neden ise aşağıdaki cümle, yine WHO verileriyle ve körlük üzerine konuşmasını sürdürüyor Dr. Netland;

“Half of blindness from glaucoma is attributable to noncompliance with glaucoma medication dosing instructions.”

 

Etiketler:

hasta uyumu

EyeOp1 geliyor

HalilAtes 27. Mart 2013 21:55

 

130 Eye Tech Care firması, EyeOP1 adını verdikleri ultrason kaynaklı siklofotokoagülasyon işleminin faz çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Lokal anestezi altında glob stabilizatörü bir vakum sitemi, hedef dokuya termal fotokoagülasyon yapabilen prob ve programlayıcıdan ibaret aletin GİB düşürücü etkisinin tatminkar olduğuna dair firma destekli  çalışma sonuçları paylaşıldı.

Nonpenetran ve tekrarlanabilir, ayrıca doktor eğitiminin kısa olması avantajları gibi görünen EyeOp1’in yaygınlaşabilmesi için FDA ve sonrasında yapılacak bağımsız araştırmacıların sonuçlarını beklememiz gerekecek.

Siliyer cisim cerrahilerindeki gelişme ECP sonrası hız kazandı, gelecekte nonpenetran ve filtran cerrahilere sıkı bir alternatif ile karşılaşacağımız aşikâr.

 

Etiketler:

yeni alet tanıtımı

24 saat göz içi basınç ölçer duyarlı kontakt lensler

HalilAtes 27. Mart 2013 10:43

129

 

Bir süredir basınca duyarlı kontakt lensler glokom pratiğinde yer almakta. 24 saatlik monitörizasyon sağlayarak günlük basınç dalgalanmalarını tespit etmeye çalışan bu aletlerin bize neler kazandırabileceğini tartışmak istiyorum;

Günlük basınç dalgalanmalarının fizyolojik bir durum olduğunu biliyoruz. Yapılan çalışmalarda glokomlularda değişim miktarlarının daha fazla olduğu ve glokomun progresyonunda etkin rol oynadığı gösterilmiş, yani diurnal fluktuasyonun glokom progresyonunda bir risk faktörü olduğu belirtilmiş.

Glokomun komplex bir yapı olduğunu unutmayalım, glokomun nedeni halen bilinmiyor. Risk faktörü olarak kabul ettiğimiz hiçbir gelişme ile glokom arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

Glokomun progrese olup olmadığı görme alanı ve optik sinir görüntüleme yöntemlerine bakarak değerlendirmekteyiz. Basınç dalgalanmalarının tespiti başlı başına bir kanıt olmaktan uzaktır, kişisel varyasyonlar ve hedef basınç farklılıkları algıda çekince doğurmaktadır.

Sonuç olarak basınca duyarlı kontakt lensleri iyi niyetli bir alet olarak görmekle birlikte, bugünkü  glokom takip felsefemizin gerisinde olduğunu söyleyebilirim.

Etiketler:

akış şemaları | GİB ölçümü | glokom progresyonu | yeni alet tanıtımı

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre