Olgu Sunumu: NBG'da progresyon hızı

HalilAtes 22. Şubat 2015 09:27

Prof. Dr. Volkan Dayanır


Etiketler:

glokom progresyonu | görme alanı | Normal basınçlı glokom | Olgu sunumu

Serbest radikal gidericiler glokomda işe yarıyor mu?

HalilAtes 19. Ocak 2015 10:41

347 Glokom hastalarının sık sorduğu sorulardan biri de vitamin, mineral gibi serbest radikal giderici ek ürünlerin glokoma yararının olup olmadığıdır. Acta Ophthalmologica’da yayımlanan “A two-year follow-up of oral antioxidant supplementation in primary open-angle glaucoma: an open-label, randomized, controlled trial” başlıklı çalışma, sorulara bir nebze cevap niteliğinde olmuş.

PAAG’lu ve antiglokomatöz ilaç kullanan 117 göz üç gruba ayrılarak iki yıl boyunca görme alanı ve OCT progresyonu açısından değerlendirilmiş. Gruplar şöyleymiş;

ü      Omega-3 yağ asidi içeren serbest radikal giderici (I-Caps , Alcon), n = 26

ü      Omega-3 yağ asidi içermeyen serbest radikal giderici (Oftan Macula, Esteve), n = 28

ü      Kontrol grubu n=63

Mean deviation, standard pattern deviation, peripapillar retinal sinir lifi tabakası (RNFL), ve makülar ganglion hücre kompleksi (GCC) değerlerinde iki yıllık takip sonunda bu üç grup arasında anlamlı bir fark bulunmamış.

 

Serbest radikal gidericilerin özellikle normal basınçlı glokomlu hastalarda ve ileri glokom evresinde işe yaradığına dair yayınlar okuduğumu hatırlıyorum, bu konuda bir meta-analiz çalışması yararlı olacaktır.

Etiketler:

glokom progresyonu | görme alanı | ilaçlar | Normal basınçlı glokom | Nöroprotektif tedavi

5th WGC 17.7.13

HalilAtes 17. Temmuz 2013 22:54

195 Toplantının ilk günü, ülke ve uluslararası dernek toplantıları ağırlıklıydı, dikkatimi çeken konular şöyle;

 • SLT üzerine yapılan kapsamlı konuşmalarda, SLT'nin açık açılı glokomda ilk tedavi seçeneği olması gereği üzerinde duruldu (salona sorulan soruda, ilk seçenek olarak uygulayanların oranı %50 çıktı).
  Başarı elde elilen olgularda ardıl yıllarda %10'luk başarı kaybı ile karşılaşılmış.
  Daha önceleri 180 derecelik SLT seanslarından bahsedilirdi, artık ilk seansda 360 derecelik tüm alan cerrahilerinin gerekliliği tartışmasız vurgulandı.
  İlk SLT uygulanımından başarı elde edilmişlere ikinci ve üçüncü tekrarlarda (en az 6 aylık bir ara olmalı) da aynı başarı oranının yakalanabileceği vurgulandı. İlk seansda başarı elde edilmediyse tekrarı anlamsız.
  SLT, cerrahi gibi basınç fluktuasyonu sağlayamıyor, tıpkı ilaçlar gibi basınç dalgalanmalarını engelleyemiyor, SLT uygulanan hastalarda progresyon analizlerini dikkatle yapmalıyız. 
 • Dar açıların 10 yıl içinde kapalı açı olma olasılığı, %10-40, kapalı açıların 5 yıl içinde glokoma dönüşme olasılığı %5-10.
  Orta şiddette glokomu olup da 180 dereceden az sineşisi olanlara sadece katarakt ameliyatı, daha fazla olanlarda ise kombine cerrahi önerildi.
  Kapalı açılı glokomlularda iridoplasti, iridotomi sonrası erken dönemde katarakt ameliyatı yapılması ağırlıklı görüş olarak kabul gördü, aslında terminolojik bir hatada bulunulduğunun da farkında olduklarını belirtti konuşmacılar, çünkü kataraktı olmayan hastalarda da bir glokom tedavisi olarak uygulanan katarakt ameliyatı için farklı bir adlandırmaya gereksinim duyuluyor.
  Bu konuşmalardan etkilenip her kapalı açılı glokoma hemen katarakt ameliyatı yapılmasında da sorunlar olduğu göz önünde bulundurulmalı; glokom hastasının katarakt ameliyatı zordur, dar ön kamara endotel azlığı ve zonül zayıflıkları komplikasyon oranları yükseltmektedir, bu hastalarda GİL hesaplamasında bile hata oluşma olasılığı yüksektir.
  Katarakt ameliyatı sırasında gonyosinoşiyolizis yapılmasında da fayda olduğu vurgulandı.
 • Trabekülektomi sonrası aşırı yara iyileşmesine önlemler tartışıldı. Az ve konjonktiva dostu ilaçlar ilk önlem olmakla birlikte, bu aşamaları geçmiş hastalarda, trabekülektomiden bir ay önce başlanacak steroidli damlaların inflemasyonu baskılayarak bleb fibrozisini azaltacağı vurgulandı.
  MMC ile birlikte intraoperatif avastin enjeksiyonunun tek MMC'ye göre daha başarılı sonuçlar alınmasına yol açtığı belirtildi.
 • MİGS konusunda hayli konuşma vardı, bu konuları daha önce burada paylaştığım için geçiyorum, sadece şunu söyleyeyim, korkunç bir MİGS bombalaması var ve insanlar kokuyu almış, öğrenmek için çok heyecanlılar, geç kalmayın.. 
 • Progresyon konusundaki panelde önemle üzerinde durulan konular;
  1. Progresyon araştırılmıyorsa glokom muayenesi bir hiçtir.
  2. Progresyonu saptamak kadar hızını da saptamak gerekiyor, çünkü, hastanın yaşı ve progresyon hızı hem takip aralığımızı, hem de  tedavi stratejimizi tamamen değiştiriyor. 
 • Normal basınçlı glokom tanısı konulmasının sonderece zor olduğu vurgulandı, burada ayırıcı tanının önemini önceki yazılarda belirtmiştim, geçiyorum. NBG'da tedavi edilmemiş hastaların %65'i progrese olmamış, olanların da progresyon hızı çok yavaş, hemen tedavi başlamayın, izleyin mesajı birkez daha verildi.
  NBG'da progresyon için risk faktörleri; migren, erkek hasta ve disk hemorajisi risk faktörü olarak bulunmuş, yaş, GİB tedavisi almaması ve ailede glokom öyküsü ise progresyon riski olarak saptanmamış. 
 • Jenerik ilaç ile orjinal marka ilacı arasında damla volümü, dış ortama dayanma kabiliyeti ve inaktivasyon zamanları açısından farklılıklar bulunmuş, dikkatli olmalıyız.

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre