Neovasküler glokom sistemik bir hastalıktır!

HalilAtes 21. Ocak 2015 10:40

348 Neovasküler glokom sistemik bir hastalıktır. Retina ve sistemik sorunlar açısından da tedavi edilmesi gerekir. Glokom polikliniğine yönlendirilen neovasküler glokomlu hastaya lezyoner tıbbın bakış açısıyla bakma eğilimi gösteriyoruz genellikle; basıncını düşürücü ilaçlar veriyoruz veya filtran cerrahilere başvuruyoruz. Protokol eksikliklerimiz fonksiyonel tıbbın gereklerini yerine getirmemizi unutturuyor zaman zaman. Evre 1 ve 2 neovasküler glokomlu hastalarda PRP, anti-vegf enjeksiyonu veya vitreoretinal cerrahi çoğu zaman ek bir glokom cerrahisine ihtiyaç kalmadan hastanın göz sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Evre 3, yani sekonder kapalı açılı glokom evresinde ise retina sorunu halledilmesine rağmen filtran cerrahi yapılması gerekebiliyor. Bu arada hastanın neovasküler glokom olmasına neden olan sistemik sorunu ile de ilgilenmemiz, ilgili doktora yönlendirmemiz önemlidir.

Bugün bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum; neovasküler glokom mortalite oranı hayli yüksek sistemik bir hastalıktır!

Çalışma protokolü oluşturulurken bir teoremimiz olur, bu söylemin doğruluğunu test ederiz. Amaç bölümünde yazılan cümlenin doğru olup olmadığını düzgün bir metot ile sorgularız. Sonuçta ortaya attığınız söylemin doğru olup olmadığını test verileriyle tarafsızca gösteririz. Bazen çalışma sonuçları başlangıçta hiç düşünülmemiş veriler de elde etmemize olanak verir, bunlar yan ürünlerdir.

Krupin’in bu çalışmasında da olduğu gibi seton cerrahisi uygulanan hastaların uzun dönem sonuçlarının incelendiği bazı çalışmalarda amaç bölümünde sorgulanan verilerden bağımsız çalışmanın yan ürünleri de dikkat çekmiş. Çalışma hastalarının bir bölümü çalışma sonunu getirememişler. Yapılan sorgulamada hastaların hayatlarını kaybettikleri ortaya çıkmış. Bu tür çalışmalarda mortalite oranı %15-22 arasında verilmiş.

 

Neovasküler glokoma yol açan hadiseler hastanın hayati fonksiyonlarını da tehdit edebilir. Hastayı sadece göz değil yaşayan bir varlık olarak bütünüyle incelememiz gerekir.

Etiketler:

akış şemaları | neovasküler glokom

Neovasküler glokomun tedavi algoritması

HalilAtes 16. Ocak 2015 12:27

346

Etiketler:

akış şemaları | ECP | kapalı açılı glokom | MİGS | trabekülektomi | neovasküler glokom

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre