Gold Micro Shunt Implantation; Çelişkili sonuçlar

HalilAtes 24. Temmuz 2013 20:04

203 Akıntı ile giden balık ölü balıktır başlıklı yazımı okuyanlar hatırlayacaktır; aynı konuyu işleyen iki yayın arasında anlamlı bir fark varsa bunun nedeni etik olarak da sorgulanmalıdır."Retrospective analysis of the success and safety of Gold Micro Shunt Implantation in glaucoma" başlıklı çalışma ile "Efficacy and safety of gold micro shunt implantation to the supraciliary space in patients with glaucoma: a pilot study." başlıklı çalışma arasında müthiş bir değerlendirme farkı çıktı. İkinci çalışma, yani Dr. Melamed 'in tasarladığı Gold Micro Shunt implantının ilk çalışmasında cerrahi başarı oranı %79 olarak verilirken, Hueber'in çalışmasında ise bu oran %3 olarak verilmiş, ayrıca rubeosis iridis ve uveit gibi ameliyat güvenliğini tehdit eden komplikasyonlarla karşılaşılmış.

 

Fere libenter homines id quod volunt credunt.

 

Etiketler:

suprakoroidal implant

Kataraktı ameliyatında daha fazla basınç düşürme fırsatını kaçırmayalım

HalilAtes 9. Mayıs 2013 22:51

169 Glokom hastasının kataraktı konusunu defalarca işledik, yine işlemeliyiz. Çünkü sık karşılaşılan bir durum. Katarakt ameliyatı ve/veya glokom ameliyatları ile kombine cerrahileri, teorik bilgi düzeyimize göre bazen avantaj, bazen de dezavantaj yaratabilen önemli bir merhaledir.

Başarılı bir katarakt cerrahisinin glokom tedavisinde oldukça önemli bir faydasının olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Neden bu faydayı biraz daha artırmayalım?

MIGS ile birlikte yapılan katarakt cerrahilerinde en az %30 basınç düşüşü ve daha az ilaç kullanımı farklı çalışmalarda gösterilmiştir. iStend, Hydrus, Cypass, iStent Supra, Xen, Kanaloplasti, ECP bu amaçla yapılabilecek farklı minimal invaziv glokom cerrahileridir (MİGS). Komplikasyon olasılığı hayli düşüktür. Başlangıç ve orta düzey glokomlu hastanın katarakt ameliyatı sırasında kombine cerrahi şansımızı MIGS seçeneklerinden biri ile değerlendirmeliyiz.

Gelecekte yapılması olası konvansiyonel glokom cerrahilerinin ötelenmesi, daha az ilaç kullanılması ve progresyonun yavaşlatılması açısından bu imkanı değerlendirmekte fayda var. 

Etiketler:

express | glokom hastasının kataraktı | kanaloplasti | MİGS | suprakoroidal implant

Glokomda yeni arayışlar: bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir

HalilAtes 17. Nisan 2013 12:07

150

Celal Şengör’ün “Türkiye’de üniversite yok” deyişini uzun zamandır dinliyoruz. Doğru mudur? Üniversite çalışanlarına yapılan bir haksızlık mıdır? Duygusal olmadan objektif olarak konuya bakarsak; üniversitelerin eğitim ve araştırma ayaklarının olduğunu göreceğiz. Araştırma için bir neden olmalı. Ortalama bir insan mesleğinden para kazanmak ister, tabii arada para kazanma derdi olmayan ve “merak güdüsünü” tatmin etmek için araştırma yapmak isteyen mutlu bir azınlığın da var olduğunu unutmamamız gerekir, para kazanmak için alıcı ve satıcı adlarında iki elemanın olması lazım. Araştırma sonuçlarının para kazandırması gerekiyor yani. Bunun için üniversite harici bir kurumun da olması gerekiyor, bu da sanayidir. Yapılan keşfin yatırıma dönüşmesini ve tüketiciye sunulmasını sağlayan bir kurum. Tıp alanında ülkemizde ilaç ve tıbbi araç sanayi üniversitelerden bu tür talepte bulunmuyor. Dolayısıyla yapılan çalışmalar akademik yükselme haricinde bir işe yaramıyor. Para kazanma derdi olan akademisyen, örneğin tıp fakültesinde araştırma yerine hasta bakarak geçimini sağlıyor. Sanayi ülkelerinde ise araştırmadan elde edilen gelir hayli yüksek olduğu için akademisyenin bu tür küçük para kazanma araçlarına, akademisyenlikle bağdaşmayan ilgi alanlarına girmesine gerek kalmıyor, fonlar fazlasıyla doyurucu oluyor. Kabaca hikayeyi böyle özetleyebiliriz.

Şimdi asıl konumuza gelelim; glokom sektöründe araştırmacı, sanayici, finansör, satıcı ve uygulayıcı olarak sınıflayabileceğimiz grup son dönemde basit, ilaç kullanımını azaltıcı, komplikasyon riski az, erken dönem cerrahi işlemler olarak adlandırabileceğimiz mikro invaziv glokom cerrahilerine yöneldi. Bunlardan öne çıkanları sıralayalım;

 

Xen: Bir enjektör yardımıyla implante edilen jel kıvamındaki tüp şeklindeki implant, ön kamaradan subkonjonktival boşluğa aköz geçişini sağlamaktadır. Katarakt ameliyatı sırasında veya bağımsız olarak kullanılabilmektedir. İlk sonuçlar %30-38’lik bazal GİB düşüşü sağladığı yönündedir. Herkes için, kısa eğitim sürecinde, komplikasyonsuz temel felsefesine tam uygunluk gösteren yeni implantın başarı değerlerini bağımsız araştırmalardan okumayı diliyoruz.

 

Glaukos: iStent olarak da adlandırılan implant, ön kamara ile Schlemm Kanalı arasında bağ oluşturmaktadır.  Trabeküler direncin %80’inin sağlandığı jukstakanaliküler alan böylece bypass edilmiş olmaktadır. FDA onaylı tek MIGS implantıdır.

 

Gold Micro-Shunt: Ön kamara ile suprakoroidal boşluk arasına implante edilen kanalet yoğun altın levha, subkonjonktival boşluğa alternatif bir cerrahiye imkan sağlamaktadır.

 

Hydrus Microstent: Açık açılı glokomlarda kollabe olan Schlemm Kanalını yeniden açmak amacı ile kanal içerisine yerleştirilen elastik, çok delikli  ve bir ucu ön kamarada olan implanttır. Katarakt cerrahisi sırasında kullanılır.

 

Cypass Micro-Stent: Katarakt cerrahisi sırasında ön kamara ile suprakoroidal boşluk arasına implante edilebilen bir tüptür. Bazal değerlerde %35-50 arasında düşüş sağladığını bildiren çalışmalar vardır.

 

Bu grupta bahsedilmesi gerektiği halde daha önce uzun-uzun bahsettiğimiz kanaloplasti ve ECP'nin de hatırlatmasını yapmamda yarar var. Daha çok insana daha çok ilaçsız, tehlikesiz, başarılı cerrahiler dileklerimle.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar | cerrahi teknik | kanaloplasti | MİGS | suprakoroidal implant | yeni alet tanıtımı

Early Results of Suprachoroidal Drainage Tube Implantation

HalilAtes 13. Temmuz 2011 08:55

19 Ankara Ulucanlar Göz Kliniğinden Metin Unal, MD, Ayse Gul Kocak Altıntas, MD, Gultekin Koklu, MD, and Tulay Tuna'nın yaptığı ve J. of Glaucoma dergisinin temmuz 2011 sayısında yayımlanan makalesi, kliniğimizin daha önce yayınladığı ve sonuçlarını 

http://blog.glokom-net.org/post/2011/06/09/Suprachoroidal-implant-surgery-in-intractable-glaucoma.aspx 

adresinde bilgilerinize sunduğumuz çalışmanın bir benzeri. Yazarlar bu cerrahi tekniğini erken dönemde yaptıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını söylemekteler. Ancak kişisel görüşüm cerrahinin olası büyük komplikasyon riskleri taşıdığı ve konjonktivanın filtran cerrahiye olanak tanımadığı seçilmiş vakalarda kullanılması yönünde. Çoğul trabekülektomi yapılmış ve GİB kontrolü sağlanamamış veya kimyasal yanık gibi konjonktiva bütünlüğü bozulmuş olgular için düşünülebilecek bir cerrahi olduğuna inanıyorum.

Etiketler:

suprakoroidal implant | yayın

Suprachoroidal implant surgery in intractable glaucoma

HalilAtes 9. Haziran 2011 13:26

3 Suprachoroidal implant surgery in intractable glaucoma başlıklı çalışmamız japan j. of ophthalmology'nin bu ayki sayısında yayımlandı, ilgilenenler için ekte aktarıyorum

 

 

suprakoroidal.pdf (238,86 kb)

Etiketler:

suprakoroidal implant | yayın

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre