Tüm yönleriyle glokom özel sayısı çıktı

HalilAtes 1. Şubat 2016 17:35

447

Geçtiğimiz sene İzmir'de yapılan TOD Yaz Sempozyumu'nda işlenen glokom konuları Glokom-Katarakt Dergisi'nin özel sayısında biraraya getirilmiş. Konuya ilgi duyanlar ve güncel glokom bilgilerine topluca sahip olmak istiyenler için iyi bir kaynak olduğunu düşündüğüm derginin detaylarına şuradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler:

yayın

gonyoskopi.com açıldı

HalilAtes 2. Ocak 2016 15:08

446

Blog'un takipcileri, Prof. Dr. Atilla Bayer'in Gonyoskopi kitabının tanıtımını hatırlayacaklardır. Bayer, projesini bir adım daha ileri götürerek www.gonyoskopi.com u yayına açtı. Açı muayenesinin teorik bilgilerinin yanı sıra, örnek olgular üzerinden anatomik ve patolojik resimler de içeren site videoların eklenmesiyle gelecekte daha da genişleyecek. Glokom muayenesinin olmazsa olması gonyoskopinin, bu site sayesinde özellikle asistan arkadaşların bilinçli kullanımına girecektir. Prof. Dr. Atilla Bayer'i eğitime yaptığı katkılardan dolayı kutluyorum.

Etiketler:

eğitim | Oftalmoloji haberleri | yayın

iStent meta-analizi üzerine

HalilAtes 29. Mayıs 2015 10:38

402 “iStent as a Solo Procedure for Glaucoma Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis” başlıklı çalışma üzerine inşa edeceğim bugünkü yazımı;

Bildiğim kadarıyla iStent üzerine yapılmış ilk meta-analiz olması dolayısıyla önemsediğim bir çalışma. Takılan implant sayısıyla doğru orantılı olarak hem GİB düzeyinde hem de kullanılan ilaç sayısında azalma olduğu yazılmış ortak kanı olarak. Bu iki olumlu etkinin ortalama 18 ay sürdüğü de belirtilmiş.

Çalışma verileri istatistiki analizlerin sonuçlarını yansıtmakla yükümlüdür, elde edilen verilere yorum yapılması beklenmemelidir. Bu bologda benim yaptığım gibi yorum yazıları ise çalışmaların ışığında çıkan verilerin, yazarın bilgi dağarcığıyla beslenen görüşlerini de katarak hazırlanır.  Bu yorumlar zaman zaman çalışma verileriyle çelişebilir de. Burada fanatik veya dogmatik ifadeler ile iyi niyetli uyarıların bir harmanını okumak mümkündür. Yazarın ne demek istediği genellikle yazarın tanınmasıyla anlaşılabilir.  Bütün bunları neden yazdım; bu çalışma üzerinden ilerleyelim.

Ortalama 18 aylık başarı denebilecek sonuçları elde etmek için en az bir implantın takılmasının maliyeti ve emeği gerekli midir? Bu çalışmayı nasıl okumalıyız? Çalışmaların okunması resimlerin okunmasına benzer;

 

 

Bu tabloda Napolyon’un bildik bir pozunu görüyoruz. Soluk bir surat ile elini yeleğinin içine götürmüş. Bu resme bakıp “işte Napolyon” deyip geçmek pekâlâ mümkündür. Ayrıntılara gelince; geride duran saatin 4’ü göstermesi, sehpanın üzerindeki mum ışığı, o saatin gece 4 olduğu bilgisini vermesi, çalışma evrakları ve kılıç ile karışık masa bize aslında şunu anlatır: “Fransa, halkım, gece-gündüz senin için çalışıyorum, düşmanlarımızı yok edeceğiz”. Resmi okuyunca farklı bir hikâyeye ulaştık. Devam edelim; artık yıllar geçti ve Napolyon’un hırsının nelere, binlerce kişinin ölümüne yol açtığını bunca zaman sonra biliyoruz ve onu savaş sevdalısı bir diktatör olarak tanımlayabiliriz. Resmin anlattığının da ötesindeyiz artık. Sonuçta bu hikâye hiç de hoş olmayan bir hikayedir diyebiliriz. Çalışmaların okunması da pek çok hikâyenin cümle aralarından çıkarılmasını ve sizin yaşamlarınızı değiştirmesine izin vermektir aslında.

Bu meta analizden de olumlu ve olumsuz hikayeler çıkabilir;

ü      iStent basıncı düşürüyor: iyi

ü      Birkaç tane takılması daha iyi sonuç veriyor, yani maliyetli: kötü

ü      Komplikasyon yok: iyi

ü      iStent takarsan daha sonra kanaloplasti yapamazsın: kötü

ü      Katarakt ameliyatı ile kombine yapılması başarıyı artırıyor: kötü

ü      Rantabl başarı 18 ay sürüyor: çoğunluk bu süreyi yetersiz bulacaktır, bence iyi

ü      İmplantasyon sonrası kullanılan ilaç sayısı azalıyor: iyi (belki de en iyi değer bu)

Son olarak da kişisel görüşümü yazarak bitireyim; iStent’in teorik olarak başarılı bir buluş olduğuna inanmıyorum (bunca çalışmaya rağmen). Çünkü açık açılı glokomda zamanla schlemm kanalı ve kolektör kanallarda kollaps gelişecektir, gelişir. iStent problemin trabeküler ağda olduğunu, bahsi geçen kanallarda ciddi bir problem olmadığı kurgusu üzerine inşa edilmiştir. Bu bir çelişkidir. Bu yüzden meta-analiz sonuçlarını hayret ile karşıladım.

 

Tabii bütün bu bilgiler günümüz Türkiye’si için Çuryumov-Gerasimenko Kuyruklu Yıldızı üzerine "Philae" isimli modülün indirilmesi kadar yabancı haberler. SGK’nın belirlediği tıbbi hayatımızda tüm bu gelişmelerin (!) uygulanabilirliği uzak bir ihtimal, fikir cambazlığı yaparak oyalanmakla yetiniyoruz.

Etiketler:

MİGS | yayın

2015 yılının ilk bombası !

HalilAtes 6. Şubat 2015 10:45

359 David F. Garway-Heath ve arkadaşlarının National Institute for Health Research Biomedical Research Centre, London destekli  “Latanoprost for open-angle glaucoma (UKGTS): a randomised, multicentre, placebo-controlled tria” başlıklı çalışması Lancet Dergisi’nin 18 Aralık 2014 tarihli sayısında yayımlandı. Çalışma, randomize, kör ve plasebo destekli yapılmış ilk glokom progresyonu çalışması olması bakımından çok önemli veriler sunuyor.

Yeni glokom (primer açık açılı ve psödoeksfoliatif glokom) tanısı almış 516 hastaya latanoprost veya plasebo verilmiş. Aşağıdaki kriterlere sahip olanlar çalışmaya alınmamış;

 • Görme alanı iyi gözde -10dB, kötü gözde ise -16dB’in üzerinde kötü olanlar.
 • İlk GİB değeri 30mmHg veya üzerinde olanlar
 • Snellen görme keskinliği 6/12’den kötü olanlar
 • HRT ölçümünde standart deviasyonu >40 μm’un üzerinde olan ortam bulanıklığı olanlar.

SITA 24/2 görme alanı stratejisi uygulanan hastalarda 24 ay boyunca 11 muayene yapılmış.

 • Çalışmayı sonlandırabilen 461 hastanın (231 tedavili ve 230 plasebo) 94’ünde 24. ayın sonunda görme alanı progresyonu saptanmış. Çalışma sonu ortalama görme alanı kaybı –1·6 dB bulunmuş. Bu kayıp görme keskinliği üzerine anlamlı bir etki göstermemiş.
 • Progresyon gözlenen 94 hastanın 59’u (%25.6) plasebo, 35’i (%15.2) latanoprost grubundanmış (p=0·006)
 • Placebo alanların %75’i ve latanoprost alanların %81’i ilaçlarını düzenli kullanmışlar.
 • İlk muayeneden sonra tedavi edilen grupta 5mmHg ve kontrol grubunda 1.4mmHg basınç düşüşü gözlenmiş. 24 ayın sonunda ise bu düşüş sırasıyla 4 mmHg ve 1.3 mmHg olmuş.
 • GİB düşüşü ile progresyon arasında kurulan hazard oranı analizinde her bir mmHg basınç düşüşü ile progresyon riski azalma oranı %19 bulunmuş.

Çalışma glokom için yapılan diğer randomize çalışmalar ile bazı bakımlardan paralellik gösterse de üzerinde yoğun tartışmaların olacağı kesin, ayrıca çalışma verilerini test edecek benzer çalışmaların oluşturulmasına da davetiye çıkaracaktır.

Çalışmayı okuduğumda beni etkileyen çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak isterim;

Her ne kadar basınç düşüşü ile progresyon oranı arasında pozitif bir ilişki saptanmış olsa da lineer bir doğru olmadığı anlaşılıyor. Kişisel varyansın hayli fazla olduğu görülüyor.

24 aylık ortalama görme alanı kaybının -1.6 dB olduğu belirtilmiş, yıl başına -0.8 dB gibi bir oran ılımlı bir progresyon olduğunu gösterir, ayrıca progresyon görme keskinliğini etkilememiş ve körlük yaratmaktan hayli uzak bir oran olarak nitelenebilir.

Çalışma metodolojisinde eksik bulduğum hususları da belirtmek isterim;

Primer açık açılı glokomlu hastalar ile PXS grubu hastalar aynı potada toplanmış, bu hastaların gruplar arası dağılımı hakkında bir bilgi bulamadım, bu önemliydi çünkü öncül çalışmalardan her iki tip arasındaki progresyon oranları açısından fark olduğunu biliyoruz. Örneğin kötü senaryo olarak PXS grubunun kontrol grubunda daha fazla olması sonuçları etkileyebilir.

İkinci konu, başlangıç düzeyi glokomlulardan müteşekkil çalışmanın görme alanı temelli olması analiz yetersizliklerinin de olabileceğini düşündürüyor. Benzer metodolojiyi OCT-RSL bazlı yapsak daha abartılı sayılar çıkar mıydı merak ediyorum.

Özetle bu çalışma bize şunu anlatıyor; basıncı düşürmeye çalış ancak kişisel varyansların saptanması da en az basınç düşüşünün sağlanması kadar önemlidir. Progresyon analizindeki değişimlere bakarak yol haritasını güncelle, düşük olarak nitelediğin basınç gerçekte düşük olmayabilir. Glokom progresyonu tüm glokom hastalarına kümülatif baktığımızda yavaştır, görme keskinliği değişimleri ile lineer bir ilişki kurmak akıllıca olmayacaktır, bu yüzden doktorun progresyon bilinci kadar hastanın da progresyon bilincinin olması tedavi uyumu açısından önemlidir. Tedavi kararlarımızı verirken, hastanın progresyon hızı ile yaşam beklentisini korele etmek tedavi planlamasının biricik belirleyicisidir.

 

 

Etiketler:

akış şemaları | glokom progresyonu | görme alanı | görme fizyolojisi | hipotansif yağlar | Risk faktörleri | yayın

1902 Brüksel Körlerin Durumlarının Düzeltilmesi Kongresi

HalilAtes 12. Ekim 2014 17:03

313 ".....Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerde körlüğün artmasının sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması hakkındaki 7. Soru hakkında Anwers'li Doktor Mösyö Dumiç ile Napoli doktorlarından Mösyö Marçelli'nin beyanatından sonra, kongre başkanı tarafından söz sırasının Dr. Esat Beyefendiye geldiğinin beyan edilmesi üzerine bu konudaki araştırma ve incelemelerimin sonuçları kongreye tebliğ kılınmıştır:

"Memleketimde körlük sebepleri, görülme sıklığına göre sırasıyla şöyledir:
1. Hubeybât (Habîbât) (zât-ül-munzama-i hubeybî veya Mısır göz hastalığı denilen bir göz hastalığı olup, bu hastalık Mısır'da olduğu kadar Osmanlı topraklarının tüm diğer bölgelerinde de yayılmıştır)
2. Dâü'z-zerka (Glokom)
3. Çeşitli kornea hastalıkları ve özellikle çocuklarda görülen bünyesel kornea hastalıkları
4. Galat-ı inkisâr-ı ziya (Işık kırılması kusurları)
5. Göz iç hastalıkları ve özellikle frengiden kaynaklanmış olanlar
6. Zamanında tedavi edilmeyip, ki hastalar doktora vaktiyle müracaat etmediklerinden, ilk anda vahim olmayan bir hastalık, körlükle sonuçlanıyor.
7. Tedaviyi gerçekleştirenlerin tanıyı yanlış koyan uzman olmayan doktorlar veya bu konuda yeteri bilgiye sahip olmayan ve gerekli bir tarzda tedavi etmeyenler (Kırlangıç adı verilen bu şarlatanlar, şehir şehir dolaşıp hekime gitmeyen veya hekime ulaşamayan cahil halkı kandırıp birçok kişinin kör olmasına neden olmuştur. Dr. Esat Bey bu konuda da, İstanbul' da yayınlanan gazete ve dergilere yazı yazarak halkı aydınlatmaya çalışmıştır -H.K.K.-Doktora tezinden) bir takım kötü neticelere sebep oluyorlar. Ayrıca bir takım şarlatanlar dahi kendilerine tedavi için müracaat eden kişileri görme nimetinden mahrum bırakacak surette hareket ederek körlerin sayısını çoğaltıyorlar....."

Yazının devamı için;

Prof Dr Kadircan Keskinbora: TJO, 2008  "1902 Brüksel Körlerin Durumlarının Düzeltilmesi Kongresi ve İstanbul'dan Katılan Göz Hekiminin Degerlendirmesi - Derleme"

Etiketler:

yayın

Farklı çalışma sonuçlarıyla dolu bir sepetten yapılacak seçim

HalilAtes 23. Mayıs 2014 10:15

264 "Intracameral Triamcinolone Acetonide in Glaucoma Surgery: A Prospective Randomized Controlled Trial" başlıklı çalışma AJO'da yayımlandı. İki blog öncesi değindiğimiz konuya gönderme yaptığı için tekrar bilginize sunma gereğini duydum. Bir Wills Eye Hospital çalışması olduğu için dikkatle okunması ve önemsenmesi gereken çalışmada; intrakameral enjeksiyonun filtran cerrahi başarı oranlarına olumlu etkisinin gözlenmediği belirtilmiş. 

Bazen aynı yöntemin izlendiği çalışmalarda bile farklı sonuçlar elde edilebiliyor, bunun nedenini zaman zaman düşünmemiz gerekiyor. Bilimsel etik düşüncesi yanısıra tıbbın pozitif bir bilim olup olmadığı da sorgulanması gereken kavramlardır. Kanıta dayalı tıp kendi doğrularını dikte etmek yerine, bizim yola çıkarken elle tutulur veriler ışığında iz sürmemiz anlamına geliyor. Bu nedenle farklı sonuçlar konulara fanatik veya dogmatik yaklaşmamızı engelliyor, hekimliğin mühendislikten ziyade sanat yönünü farketmemizi sağlıyor.

Etiketler:

akış şemaları | antimetabolit | cerrahi teknik | eğitim | trabekülektomi | yayın

The Cost of Glaucoma Care Provided to Medicare Beneficiaries from 2002 to 2009

HalilAtes 11. Kasım 2013 23:02
240 Ophthalmology Volume 120, Issue 11 , Pages 2249-2257, November 2013
 • Harry A. Quigley, MD
 • Sandra D. Cassard, ScD
 • Emily W. Gower, PhD
 • Pradeep Y. Ramulu, MD, PhD
 • Henry D. Jampel, MD, MHS
 • David S. Friedman
 • Purpose

  To estimate payments for glaucoma care among Medicare beneficiaries from 2002 to 2009.

  Design

  Database study.

  Participants

  Data from a 5% random sample of Medicare billing information from 2002 to 2009.

  Methods

  Medicare beneficiaries, aged 65 years or older, with both Parts A and B fee-for-service (FFS) enrollment comprised the annual denominator. For each year, we included those with a defined glaucoma diagnostic code linked to a glaucoma visit, diagnostic test, or laser/surgical procedure. Open-angle, angle-closure, and other glaucoma were categorized separately. Claims were classified into glaucoma care, other eye care, and other medical care.

  Main Outcome Measures

  Cost of glaucoma care in the Medicare Fee-for-Service Population.

  Results

  In 2009, total glaucoma payments by Medicare were $37.4 million for this subset, for an overall estimated cost of $748 million, or 0.4% of an estimated cost of $192 billion for all Medicare FFS payments. Office visits comprised approximately one half, diagnostic testing was approximately one-third, and surgical and laser procedures were approximately 10% of glaucoma-related costs. Coded open-angle glaucoma (OAG) and OAG suspects accounted for 87.5% of glaucoma costs, whereas cost per person was highest in “other glaucoma.” In 2009, <3% of patients with OAG underwent incisional surgery and approximately 5% had laser trabeculoplasty. Laser iridotomy was the highest cost category among patients with angle-closure glaucoma, whereas office visits was the highest cost category among the “other glaucoma” group. The total cost of nonglaucoma eye care for patients with glaucoma was 67% higher than their glaucoma care costs; these were chiefly costs for cataract surgery and treatment of retinal diseases. From 2002 to 2009, FFS glaucoma care costs calculated in 2009 dollars were stable and cost per person per year in 2009 dollars decreased from $242 to $228 (P = 0.01 by test for linear trend).

  Conclusions

  Annual glaucoma care costs per person decreased in constant dollars from 2002 to 2009. Cataract and retinal eye care for patients with glaucoma substantially exceeded the cost of their glaucoma care each year. Visit payments represented the largest category of costs.

 • Etiketler:

  yayın

  İngiltere'de gerçek hayat

  HalilAtes 27. Eylül 2013 10:47

  234 İngiltere’de 9 kliniğin katılımıyla yapılan “Trabeculectomy in the 21st Century” başlıklı çalışma, Ophthalmology dergisinin e-edisyonunda yayımlandı. Çalışma, İngiltere’deki trabekülektomi protokolünü, sonuçlarını ve komplikasyonlarını göstermesi açısından önemli.

  En az 2 yıl takip edilmiş 428 ilk glokom cerrahisinde trabekülektomi yapılmış gözler çalışmaya dâhil edilmiş. Çalışmada ilgimi çeken ayrıntıları şöyle sıralayabilirim;

  ü      Gözlerin %93’ünde cerrahi sırasında antifibrotik ajan kullanılmış. Bunun %63’ü MM-C imiş, kalanı 5FU ile yapılmış. Geçmişte riskli olgularda kullanılan antifibrotik ajanların artık filtran cerrahinin olmazsa olmazı olduğu İngiliz meslektaşlarımızın temayüllerinden anlaşılıyor.

  ü      Ameliyatları yapanların %64’ uzman, %11’i fellow, %15’i asistanmış. Bu oran çalışmanın değerini bana kalırsa artıran bir etmen, gerçek hayata benzer bir dağılım söz konusu. Çalışmanın verilerinde sunulmamış, ancak belki uzmanların yüzde kaçı glokom uzmanıydı belirtilebilirdi.

  ü      40 aylık ortalama takip sonuçlara gelince; 
  <21mmHg ve bazal değerden %20 düşüş sağlayan ilaçsız hasta yüzdesi %87.
  <18mmHg ve bazal değerden %20 düşüş sağlayan ilaçsız hasta yüzdesi %78. Bu hastalardan ek ilaç tedavisiyle aynı kriterleri sağlayanlar ise % 86

  ü      40 aylık takip sırasında bleb revizyonu yapılan hastaların oranı %43, iğneleme yapılanlar %17. Bu oran iki açıdan önemli; takip sırasında basıncı yükselen hastaya hemen ilaç verilmemesi, revizyona gidilmesi bana göre taktirle karşılamamız gereken bir yaklaşım. Bu orandan çıkaracağımız diğer anlam 40 ay içinde aslında hastaların yarısına yakını ek bir cerrahi işlem gerektirmiş, cerrahi protokolleri kadar takip protokollerinin de önemini vurgulayan bir oran.

  ü      Hastaların %7’sinde hipotoni için ek işlem gerekmiş, iki hastada blebitis, bir hastada endoftalmi gelişmiş. Belirtilen oranların, klasik oranlardan düşük olması dikkat çekici.

  ü      Erken dönemde görme keskinliğinde 2 sıradan fazla kayıp gelişen hasta sayısı %5.6. geç dönem bulgusu verilmemiş, ancak çalışma süresince hastaların %31’ine katarakt ameliyatı yapılmak zorunda kalınmış. Ameliyatın ne zaman yapıldığı ve GİB değerlerine postop dönemde nasıl etki edildiği belirtilmemiş. Glokom hastasının kataraktının zor olduğunu ve filtran cerrahinin ilk yılında yapılan katarakt cerrahisinin yaratacağı yangısal reaksiyon ile trabekülektomi başarısını olumsuz etkileyeceğini biliyoruz. Riskli bir durum yoksa ilk yıl beklemeye çalışmalıyız.

   

   

  Sonuç olarak bu çalışmadan elde ettiğim kazanımı şöyle özetleyebilirim; glokom hatsalsının tedavi, progresyon protokolleri kadar, postoperatif dönemdeki takip protokollerinin de önceden belirlenmesi hem komplikasyon oranının düşmesi, hem de ilaçsız başarı oranlarını yükseltmesi açısından önemlidir.

  Hakemsiz dergilere dikkat

  HalilAtes 28. Temmuz 2013 14:41

  210 Tüm branşlarda olduğu gibi oftalmoloji alanında da hakemsiz, ücretsiz dağıtılan veya dijital baskı yapan dergi saysında son yıllarda artış oldu. Konunun olumlu yanlarını şöyle sıralayabiliriz; Tıp çok hızlı gelişme gösteriyor, sanayi ve teknolojinin ilerlemesiyle yeni ürünler kullanıma sürülüyor, bu ürünlerin ve/veya çalışmaların sözel sunumunun klasik hakemli dergilerde yayınlanması belirli bir zaman alıyor. Geçen zamanda, ürünün kamuya duyurulması gecikiyor, kongrelerdeki sunumlar belirli bir çevrenin takibi ile sınırlı kalıyor. Dijital ve/veya ücretsiz büyük tirajlı dağıtım yapabilen dergiler bu boşluğu dolduruyor. Sektörden ve kongrelerden, yeni ürünlerden bizi gerçek zamanlı haberdar ediyorlar.

  İşin olumsuz yönü ise bu dergilerin klasik anlamda bir hakem heyetlerinin bulunmaması ve yazıların süzgeçten geçmemesi. Sanayi ve ticari faaliyet yapan kuruluşlar ile doğal olarak iç içe bulunma gereksinimleri. Sektörün final ayağı yani doktorları örtülü reklam ile aydınlatabilecek, etkileyebilecek olmaları dikkat edilmesi gereken hususlardır.

  Kabaca, yararlan ama "dolduruşa gelme" demekten kendimi alamıyorum bu dergi içerikleri hakkında. 

  Etiketler:

  eğitim | yayın

  Akupunktur ve glokom

  HalilAtes 2. Temmuz 2013 22:36

  192 Cochrane Reviews'de yayınlanan "Acupuncture for glaucoma" analizi geçtiğimiz ay tüm dergilerde çıkan glokom üzerine yazılmış makaleler arasında en çok okunan yayın seçildi.

  Bu yazıda makalenin içeriğinden çok okuyucuların gösterdikleri "merak" katsayısına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu liste glokoma ilgi duyan göz doktorlarının okudukları yayınların bir istatistiği. Bu meslektaşlar belirli bir pozitif eğitim görmüş kişiler, tıbbi ve cerrahi tedavinin kullanım alanları, akış şemalarını gayet iyi bilen kişiler, buna rağmen böyle bir başlık taşıyan makale en çok okunan makale olabiliyor.

  Demek ki yolunda gitmeyen birşey var, glokom tedavisi meslektaşların içlerine sinmiyor, eksik birşeyler hissediyorlar, arayış içindeler, veya eğitim felsefelerinde eksiklikler var.

  Bütün bunları özümsemiş olmasına rağmen "içlerindeki merak böceği" o makaleyi okumalarını istemiş olabilir de diyebilirsiniz. Haklısınız, olabilir. Umalım bu senaryo doğrudur.

  Pubmed'de konu ile ilgili 26 makale var, bu çalışma elle tutulabilirliği bir nebze olan 7 makaleyi incelemiş, özetle bir yorum yapmak güç diyorlar, çünkü kanıta dayalı tıp verileri ışığında böyle bir çalışma yapma olanağı yok. Makalenin beni etkileyen asıl yanı, kurgulamanın önemine yaptıkları vurgu oldu. 

  Etiketler:

  yayın

  Başlarken

  Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

  Prof. Dr. Halil Ateş

   

  facebook

  www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

  İçindekiler

  Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  Son yorumlar

  Comment RSS

  Bulut

  Aylara Göre