Kemancı Sebuh Efendi

HalilAtes 22. Şubat 2016 17:48

Blog takipçileri hatırlayacaktır, görme engelli ünlülere ayırdığımız bir bölümde ressamların ve müzisyenlerin hayatlarını aktarmaya çalışıyorum. Amacım, bilim dalımızın temel uğraş alanı olan “görme duyusunu” kaybeden hastalarımıza yaşamın bundan ibaret olmadığını anlatabilmek için sizlere örnekler sunmak. Hastalarımızın moral değerlerini yüksek tutmak ve yapılabilecek daha çok şey olduğunu anlatabilmek için bu tür başarı öykülerinin yararlı olduğu kanısındayım.

Kemancı Sebuh Efendi de bu kapsamda tanıtmak istediğim ünlülerimizden. Musikimize birçok eser kazandıran 1828 - 1894 tarihleri arasında yaşamış, Ermeni asıllı Türk bestekârımız Kemani Sebuh Efendi, keman çalışıyla meşhur olmuş, parlak ve gösterişli üslûbunu bestelediği sirto ve oyun havalarına aynen yansıtmıştır. Bir müddet Mızıka-yı Hümayun’da çalıştıktan sonra buradan ayrılan bestekâr, Sultan Aziz tarafından himaye edilmiştir. Sultan Aziz kendisine Beşiktaş Ihlamur’da bir ev bağışlamış ve emekli maaşı bağlamıştır.

Kör Sebuh olarak da tanınan Sebuh Efendi’nin görmesini neneden kaybettiği bilinmemektedir. Ancak önce bir, daha sonra diğer gözünün görmesini kaybetmiş olması glokom gibi progresif bir hastalığı düşündürmektedir.

Sebuh Efendi, bestekar özelliklerinin yanı sıra eğitimci vasfıyla da önemsenmiştir. Kemani Tatyos ve Kemani Nikoğos Hüdâverdi’ye hocalık yapmıştır.

 

Aşağıda en bilinen eseri Kürdilihicazkar Longa’nun iki farklı yorumu ile yazımı bitiriyorum.

Etiketler:

görme engelli ünlüler | müzik

Eco'ya teşekkür yazısı

HalilAtes 20. Şubat 2016 09:49

457

Eco, her şeyden önce akademisyendi. Göstergebilim ve ortaçağ tarihi yörüngesinden çıkmadan konunun profesyoneli olmayanların da anlayabilecekleri, onları merak etmeye teşvik eden hikayeler yazdı. Gülün adı’nı okuyan biri hem ortaçağı, hem dinin yozlaşmasını, hem matbaanın bireyin özgürlüğü için vazgeçilmez bir araç olduğunu, hem sanatın iyi bir kılıfla kötüyü de anlatabileceğini, hem de Mont Saint Michel’i merak edebilir. Merakının ve önceki birikimlerinin ışığında kendini geliştirebilir.

Eco, bir akademisyenin bildiklerini dili kullanarak nasıl ortalama algılara da sunabileceğini gösterir. Büyük laflar etmeden küçük hikayelerle amaca ulaşmayı..

Branşında söyleyeceklerin, kafanın içindeki düşünceler, yazıya veya söze geçirilirken dilimizi kullanmasını bilmemiz de gerekir. Bunun için branşımız haricinde; söz söylemenin kurallarını, cümle kurmanın mantığını, tanımadıklarımıza ulaşmanın maymuncuğunu öğreten roman gibi hiç yaşamadığımız hayatları da anlatan öğretilere ihtiyacımız olacaktır. Eco bu bakımdan doruk noktasıdır bilim insanı için.

Bir şeye başlarken önce iyi olanı taklit etmek kolay bir yoldur. Taklit ederken pişersin ve özgünlüğünü zamanla yakalarsın. Umberto Eco taklit edilmeyi hak eden biri.

 

Huzur bulsun..

Etiketler:

blog

Bekleme odasında klasik müzik çalmamalı mıyız?

HalilAtes 17. Şubat 2016 11:34

Glokom hastalarında karakter ve mizaç özellikleri” başlıklı blogu okuyanlar hatırlayacaktır, glokomlu insanlar duygusal ve endişeli karakter özelliklerine sahiptirler. Karakterlerinin doğası gereği stresten etkilenme olasılıkları yüksek olan bu hastaların dış olaylardan etkilenerek göz içi basınçlarının artığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Mental stresi azaltacak rahatlatıcı faaliyetler, örneğin yoga, dinlenme, kuş sesleri, doğada bulunma ve rahatlatıcı müzik gibi hastayı dinginliğe sevk edici etmenler acaba GİB’nı düşürür mü sorusu yukarıda belirttiğim çalışmaların sonucu olarak akademisyenlerin merakını uyandırmıştır.

“Short-term effects of relaxation music on patients suffering from primary open-angle glaucoma” başlıklı çalışma da bu kapsamda değerlendirilebilecek çalışmalardan biridir. Kulaklıktan 30 dakika rahatlatıcı müzik dinletilen grup ile kontrol grubu arasında yapılan mukayesede; görme keskinliğinde kısa süreli artış, GİB’nda düşüş ve kısa dönem mental algılamada yükseliş saptanmış.

Antik Hipokrat tıbbında müziğin tedavi aracı olarak kullanıldığı biliyoruz, bu çalışma sonuçları yapılan işlemin doğru olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın yapıldığı Marburg şehri Alman romantik akımının şekillendiği yerlerden biri. Hukuk, sosyal bilimler, şiir ve müzik gibi konularda yoğunlaşan bir üniversite kenti Marburg. Biz şehri daha çok Grimm Kardeşlerin massallarından tanırız. Yani orada yaşamadan bu veriler ışığında, Marburg insanının nasıl stresli bir yapısı olabilir, bu çalışma için uygun bir yer mi Marburg düşüncesi kafamı kurcaladı.

Çalışmadan çıkarılacak belki bir başka sonuç; glokom hastasının bekleme odasında klasik müzik yayınının yapılmaması olabilir. Muayene sırasını beklerken rahatlayan hastanın basıncı düşük çıkabilir ve kararlarınızda yanılgılara yol açabilir J.

Makaleyi okurken rahatlatıcı müzik olarak neden bahsedildiğini hep merak ettim. Dinletilen parçalar yazılmamış. Aşağıdaki parça en azından beni rahatlatıyor, bundan eminim, hadi şimdi hep birlikte basınçlarımızı biraz düşürelim;

 

 

Yukarıda dinlediğiniz Beethoven’in ay ışığı sonatının bizi de ilgilendiren bir hikayesi var, şöyle;

“Bir gün Beethoven, bir arkadaşı ile birlikte Viyana sokaklarında dolaşmaktadır. Tam bu sırada bir apartmandan piyano sesi geldiğini duyar ve kafasını kaldırıp bakar. Apartmanın ikinci katındaki cam açıktır ve ses oradan gelmektedir. Arkadaşına, çalan kişinin muhteşem çaldığını ve onu görmesi gerektiğini söyler.

İkisi birlikte ikinci kata çıkıp kapıyı çalarlar. kapıyı açan kadın, Beethoven’i hemen tanır ve şok olur. Beethoven, piyano sesine geldiğini ve muhakkak çalan kişiyi görmek istediğini söyler. kadın, piyanoyu çalanın kızı olduğunu ve tanışmaktan mutlu olacağını belirterek onları içeri alır. Beethoven, piyano çalan kızın olduğu odaya girer. annesi kıza, Beethoven’in geldiğini söyler ve kız çok heyecanlanır, hemen ayağa kalkar, fakat kız kördür.

 

Bunu gören Beethoven, "lütfen benden bir şey isteyin" der, maddi bir şey isteyeceklerini düşünerek. Kızın cevabı şu olur; "ben hiç ay ışığı görmedim, bana ay ışığını anlatır mısınız?" Bunun üzerine Beethoven piyanonun başına geçerek, ayışığı sonatını, doğaçlama olarak besteler.”

Etiketler:

GİB ölçümü | müzik

Bebeklere göz damlasını nasıl damlat malıyız?

HalilAtes 16. Şubat 2016 13:05

Bebek ve çocuklarda göz damlalarının tatbiki zor olmaktadır. Tüm tıbbi tedaviler ve muayeneler çocuklar tarafından bir travma olarak algılanmaktadır, bu yüzden hem onların psikolojilerini en az rahatsız eden uygulama yöntemlerini benimsememiz  hem de damlayı başarıyla damlatmamız gerekir. Anne ve babaların bu konuda eğitilmesi görevlerimiz arasındadır.

Aşağıdaki iki videoda işlemin nasıl yapılacağı gösterilmektedir, burada dikkat edilecek hususları kısaca belirtmekle yetineceğim; çocuğun diğer hastalıkları ile çatışmayan veya diğer ilaçlarıyla çakışmayan moleküllerin seçimi önemli bir konudur. Ayrıca mümkün olduğu kadar damla sayısını azaltacak fiks kombinasyonlar gibi seçenekleri öne almamız gerekir. Prezervan içermeyen damlalara da ağırlık vermeliyiz, uzun kullanımda yaratacağı problemleri daha önce yazmıştık.

 

Burada dikkatinizi çekmem gereken bir husus var; Damlalıklar şişe formalarındayken uç kısımları pürüzsüz ve tornalanmıştır, yani damlalık göze deyse bile çizmemektedir. Buna karşın tek kullanımlık formalarda kapak ile gövde arasındaki plastik bileşke kullanımdan önce koparılmakta ve pürüzlü bir uç elde edilmektedir. Pürüzlü damlalık ucu göz ile temas ettirilirse korneayı çizer. Çocuklarda bu konu çok önemlidir, çünkü damlalama esnasında kontrolsüz hareketler ile karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden bebeklerde ve çocuklarda damla, kapakların içi yerine, kapaklar ile burun kökü arasındaki boşluğa damlatılıp, orada bir büyük damla stoku oluşturulduktan sonra göze girmesi sağlanmalıdır.

Etiketler:

eğitim | hasta uyumu | ilaçlar | oküler yüzey hastalığı ve glokom | pediatrik glokom

Çocuklarda OCT değerlendirmesi

HalilAtes 16. Şubat 2016 11:19

454 18 yaş öncesi, özellikle de çocukların glokom muayenesinde glokom takip protokolüyle ilgili kooperasyon veya normatif data veri tabanından ileri gelen açmazlar yaşamaktayız. Her yaş ve refraktif değer için normatif datayı oluşturacak çalışmalara ihtiyacımız var. FB Gürağaç ve arkadaşlarının “Normative Spectral Domain Optical Coherence Tomography Data in Healthy Turkish Children” başlıklı çalışması bu açıdan incelenmeyi hak ediyor.

Müellifler, Cirrus V6.0 Carl Zeiss OCT-RSL analizyle sağlıklı 318 çocuğu muayene ederek verilerini yayınlamışlar.  Çocukların refraksiyonu ortalama -0.21 ± 1.47 D (- 4.00 D ile +3.00 D) ve axial uzunlukları 23.13 ± 1.00 mm (20.37–26.23mm) saptanmış.

Sinir lifi kalınlığı ise inferior, superior, nazal, temporalde sırasıyla  96.49 ± 10.10 µm, 125.82 ± 17.76 µm, 122.29 ± 16.88 µm, 70.03 ± 10.78 µm, 67.60 ± 9.93 µm bulunmuş. Değerler, 3-6, 7-11 ve 12-17 yaşlarındaki üç grup arasında farklılık göstermemiş. Ortalama  ve temporal kadran haricindeki kadranların sinir lifi kalınlığıyla refraksiyon arasında pozitif, axial uzunluk arasında ise negatif korelasyon  saptanmış.

 

Çalışma verilerinin bu yaş grubundaki hastalarımız ile karşılaştığımızda aklımızda bulunmasında fayda var. Ancak bildiğiniz gibi biz tedavilerimizi yönlendirirken hastanın progrese olup olmadığına göre karar veriyoruz. Gençler ve çocuklardaki OCT-RSL değerlerinin bu çalışmada da gösterildiği gibi axial uzamadan etkilendiğini unutmamalıyız. Hastanın miyopiye kayış hızı ile glokomun hızı arasında bir korelasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu tür durumlarda aşağıdaki yazıda belirttiğimiz Henri Bergson’un “sezgicilik felsefesi” işimize yarayabilir.

Etiketler:

akış şemaları | glokom progresyonu | oct | optik sinir | pediatrik glokom

Türk araştırmacıların trabektom sonuçları

HalilAtes 12. Şubat 2016 11:40

Glokom cerrahilerinin temel felsefelerini ikiye ayırmak gerekiyor günümüzde; ilki muhtaç kalındığı için, yani tıbbi veya lazer ile glokomun progresyonu durdurulamadığı hallerde yapılan cerrahiler ve ikincisi katarakt cerrahisinin basınç düşürücü etkisini artırmak, daha az anti-glokomatöz ilaç kullanımını sağlamak amacıyla katarakt cerrahisi sırasında yapılan ek anti-glokomatöz “minik” işlemler. İkinci grubun en önemli özelliği komplikasyon oranının ihmal edilebilir düzeyde düşük olmasıdır. Radikal glokom cerrahilerine alışık bir gözün bakış açısı “yardımcı” glokom cerrahileri ile elde edilen sonuçları beğenmez. Basınç düşüşünün yeterli olmadığı veya hala ilaç kullanıldığı ileri sürülür. Haklı olunabilir “kış köşesinden” bakınca görülen olumsuzluklar, “yaz köşesinden” bakınca göze hoş gelebilir. Üç ilaç kullanan bir hastanın ilacını teke düşürmek müthiş bir yardımdır bana kalırsa, bu tür cerrahilere bakış açımızı eğitmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

 

Glokom-Net takipçileri kombine minik cerrahi alternatiflerini anlattığımız yazıyı hatırlayacaklardır. Bu yazıda trabektom da bu yaklaşımlardan birisiydi. Sayın Y. Yıldırım ve arkadaşlarının “Evaluation of the long-term results of trabectome surgery” başlıklı çalışması, trabektom sonuçları hakkında fikir edinmemizi sağlaması açısından yararlı bir çalışma. Müellifler, trabektom uyguladıkları hastaların 18 aylık takip sonunda GİB değerlerinde %38’lik düşüş saptamışlar, ayrıca kullanılan anti-glokomatöz ilaç sayısında da %48 azalma olmuş. Değerler yüz güldürücü. Ciddi bir komplikasyonla da karşılaşılmamış. Cerrahinin videoları seyredildiğinde kolay olduğu sanılabilir. Ancak intraoperatif açı görüntülenmesinin tecrübe ve donanım gerektirdiğini hatırlatmak isterim. Mikroskobunuzun açı görüntülenmesine uygun tilte olabilen bir düzenekte olması gerekir.  Açıya bakarken ön kamarayı görmeyeceğiniz için deneyimsiz arkadaşların fakik hastalarda buna yeltenmemesi tavsiye edilir. Ayrıca cerrahinin doğası gereği çalışılan bölgedeki trabekülum ve schlemm kanalı yok edildiğinden daha sonra kanaloplasti yapma olanağını ortadan kaldırdığınızı da hatırlatırım.

Etiketler:

cerrahi teknik | glokom hastasının kataraktı | kanaloplasti | MİGS

Glokomun takibi ve tedavisinde felsefe işe yarar mı?

HalilAtes 10. Şubat 2016 12:01

452

Henri Bergson 

Henri Bergson tarafından tanımlanan Sezgicilik ya da Entüisyonizm, felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Bergson’a göre bilim, bilginin asıl kaynağı değildir, bilgiyi oluşturmanın sadece bilimle ulaşılan verilerle sağlanamayacağına, sezginin daha önemli olduğunu söyler. Düşüncenin evrene benzediğini bir yanda maddenin diğer bir yanda da sezginin olduğunu öne sürer. Sezgicilik felsefesi matematik ve edebiyat başta olmak üzere birçok bilim dalında kabul gördü. Felsefenin yaygınlaşmasında Proust gibi döneminin düşün ve edebiyat adamları etkili oldu.

Kuramsal olmasa da tümümüz bu akımı bir şekilde hayatımızda, günlük ritüellerimizde kullanıyoruz. Sezgilerimiz henüz kanıtlanmamış bilimsel gerçeklerin önüne geçebiliyor, zamanla bilim bu görüşlerimize yaklaşıyor veya uzaklaşıyor. Sezgilerimizin dogmatik yanlarının da olabilmesi bu felsefenin zayıf yönlerinden birisidir. Sezgi bilginin ışığında hissedilebilir, bilim bilginin doğrulayıcısı olduğuna göre iki gerçek birbirini tamamlayabilir.

Bütün bunları neden yazdım? Glokomun fonksiyonel ve yapısal değişimlerinin öncelik sırası veya hangi test metoduyla daha önce yakalanabileceği sezgilerimizle yola çıkıp bilimsel verilerle destekleyeceğimiz bir kavramdır. Geçmiş bilgilerimiz yapısal değişikliklerin fonksiyonel değişimlerden önce olduğuna dair kanıtlar sunmuştur. Bu görüş genel düşünce yapısı içinde doğru bir bilgi olarak görünüyor, çünkü fonksiyonel ve yapısalın kelime anlamları düşünüldüğünde önce maddenin sonra işlevinin bozulacağı gerçeği ile karşılaşırız. Farklı olayların örneklemelerinden fonksiyonu bozulan organların yapısal olarak da güçsüzleşebildikleri akla gelebilir ve kafamız karışır. Felsefe bilimin henüz çözemediği konularda ona yol gösteren olduğuna göre, merakın çektiği tetiği bilimin gelişmesi için kullanırız.

“Relating retinal ganglion cell function and retinal nerve fiber layer (RNFL) retardance to progressive loss of RNFL thickness and optic nerve axons in experimental glaucoma” başlıklı deneysel çalışma da bu ikilemin açıklanmasında yardımcı olmuş görünüyor. OCT ve mfERG kullanılarak B Fortune ve arkadaşlarının kurmaca glokomlu 39 nonhuman primatlarda yaptıkları çalışmada retina sinir lifi kalınlığında incelme olmadan yapısal ve fonksiyonel kayıpların olduğunu göstermiştir. Deneyin devamında ise (progresyonun saptanması) bulgular sinir lifi incelmesiyle lineer bir birliktelik göstermiştir. Kurmaca ve insan olmayan modelin gerçek insan glokomundan farklı sonuçlar doğurabileceği unutulmamakla birlikte, mevcut glokom testlerinin glokom fizyopatolojisini açıklamakta ve saptamada yetersiz olabileceği de düşünülebilir.

Elde edilen veriler glokomun gelişimine ışık tutsa da günlük pratiğimizde ne tür bir yarar sağlayacağı da tartışmalıdır, çünkü glokomun tespit edilme dönemi erkene alındıkça doğal olarak ilaç kullanma zamanı uzayacak, bu da hem hastanın konforunu bozacak hem de olası cerrahinin başarı oranını olumsuz etkileyecektir. Sezgi felsefesi bu aşamada doktorun yardımcısı olacaktır. Kişiselleştirilmiş takip ve tedavi protokollerinin belirlenmesinde bilimsel kanıtların yanı sıra sezgi gücümüzü de kullanmalıyız. Her sezgisel dayanak noktamızın da bilimsel bir referansı bulunmalıdır.

Etiketler:

akış şemaları | glokom progresyonu | oct

Türkiye körlük oranları; Saha çalışmasından fikir yürütmek

HalilAtes 9. Şubat 2016 11:50

451 Sağlık politikalarının belirlenebilmesi için saha ve genel hasta ve hastalık profillerinin çıkartılması gerekir. Neredeyiz, uyguladığımız politikalar başarılı mı, yapılması gerekenler neler, tüm bunları bu tür çalışmalar sonucunda anlayabiliriz. SA Kıvanç ve arkadaşlarının “Sociodemographic status of severely disabled and visually impaired elderly people in Turkey” başlıklı çalışmasını bu açıdan önemsedim.

Çalışma Erzurum bölgesi ile sınırlı bir çalışma olmasına rağmen, benzer çalışmaların azlığı nedeniyle Türkiye profili açısından dikkate alınması gerekir.

Table 3 Ocular diseases causing visual impairment and blindness  

Ocular diseases

Patients with eye diseases

 

Blindness

 

Visual impairment

N

%

 

N

%

 

N

%

Lens-related diseases

47

39.2

 

18

25.4

 

11

50.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornea-related diseases

6

5.0

 

5

7.0

 

1

4.5

Glaucoma

21

17.5

 

21

29.7

 

 

 

Retina-related diseases

 

 

 

 

 

 

 

 

Age-related macular degeneration

19

15.8

 

5

7.0

 

8

36.4

Retinal detachment

7

5.8

 

7

9.9

 

 

 

Degenerative myopia

6

5.0

 

5

7.0

 

 

 

Diabetic retinopathy

4

3.3

 

 

 

 

2

9.1

Macular dystrophies

2

1.7

 

2

2.8

 

 

 

Retinitis pigmentosa

2

1.7

 

2

2.8

 

 

 

Total

40

33.3

 

21

29.5

 

10

45.5

Optic nerve-and globe-related diseases

6

5.0

 

6

8.4

 

 

 

 

Katarakt, glokom ve YBMD’nin körlük nedenlerinin başında geldiği tablodan izlenebiliyor. Kataraktın Türkiye için bir körlük nedeni olarak görülmesi ne tür duygular yarattı sizde bilemiyorum, bende umut ve umutsuzluğu aynı anda yaşattı, tabi bölgesel farklılıkların, ya da Erzurum’a henüz ulaşılamamış olmasının etkileri olabilir.

 

Table 6 Comparison of blind patients with visually impaired patients according to their sociodemographic characteristics 

 

Social security status

 

Place of residence

 

Regular follow-up

 

Gender

SSI

 

No-SSI

 

Urban

 

Rural

 

Yes

 

No

 

Men

 

Women

N

%

 

N

%

 

N

%

 

N

%

 

N

%

 

N

%

 

N

%

 

N

%

Visual impairment

6

60.0

 

4

40.0

 

4

40.0

 

6

60.0

 

0

0

 

10

100.0

 

6

60.0

 

4

40.0

Blindness

17

51.5

 

16

48.5

 

7

21.2

 

26

78.8

 

4

12.1

 

29

87.9

 

12

36.4

 

21

63.6

P value

0.801

 

0.715

 

0.248

 

0.184

N= number; SSI= social security insurance; No-SSI= no social security insurance.

 

Sigortası olan veya olmayan hastaların körlük oranlarına bakıldığında çarpıcı bir sonuç ile karşılaşıyoruz. Bunun iki anlamı olabilir; ilki sigortası olmayan hastalar doktora gitmedikleri için tanıları konulmamış, bu yüzden tabloda yansımamış olabilirler, ikincisi ise sigorta kapsamı tam anlamıyla vatandaşları korumuyor. Aslında her iki anlam da aynı yere çıkıyor; sağlık sistemimiz tam anlamıyla koruyucu hekimlik yapamıyor. Körlük oranlarının kadınlarda ve kırsal kesimde daha fazla olması da kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın sağlık alanında da sürdüğünün bir göstergesi olsa gerek.

Etiketler:

görme fizyolojisi | hastalar için | Oftalmoloji haberleri

6-12 Mart 2016 Dünya Glokom Haftası

HalilAtes 8. Şubat 2016 12:43

Glokom, Dünya körlük nedenleri arasında gerçek anlamda ilk sırada, yaşam kalitesini bozan göz hastalıkları içinde de ikinci sıradadır. Toplum sağlığı açısından çok büyük bir grubu ilgilendirmektedir. Halen 72 milyon insanın glokomlu, 10 milyon insan da glokoma bağlı görme kaybına uğramıştır.

Glokomun toplumun tüm kesimlerinde farkındalığını artırmak için  World Glaucoma Association (WGA) ve World Glaucoma Patient Association (WGPA) önderliğinde her yıl glokom haftası düzenlenmektedir. Bu yıl da 6-12 Mart 2016 tarihleri arasında glokom farkındalık haftasını kutlayacağız.

Bu hafta ne işe yarayacaktır? Hastalığın doğası gereği başlangıçta hasta tarafından algılanamamaktadır, hiçbir şikayet yaratmamaktadır. Risk grubuna giren hastaların bilgilendirilmesi erken tanı açısından önemlidir.  Hafta vesilesiyle yapılan aktiviteler hastaların muayene olmasını özendirebilir. Doktora gitmelerine ve erken dönemde, henüz hiçbir görme problemi yaşamadan tanınmalarına yardımcı olabilir.

Hastalıkla savaşmak ve koruyucu tedbirler almak sadece oftalmologların görevi değildir. Diğer branşlardaki doktorlar, belediyeler, sigorta kurumları, hükümet ve tanı ve tedavi sağlayıcı ilaç-alet tedarikçisi ticari kuruluşlar da savaşan unsurlardır. Doğal olarak oftalmolog haricindeki birimlerin teorik bilgisi, bu savaşı organize etmek için yeterli donanıma sahip olmayacaktır. Bu haftanın kutlanmasındaki en önemli ikinci hedef kitle bahsi geçen yardımcı birimlerin de tayin edici güç olarak oftalmologun yanına çekilmesidir.

Dünyada keşfedilmiş ve yararlılığı kanıtlanmış ilaçların ülkede kullanıma sunulması sigorta kuruluşlarının ve hükümetin ilgi alanındadır. Önceki yazılarımı okuyanların hatırlayacağı üzere bu konuda eksiklerimiz ve yavaşlıklarımız vardır. Hızlı hareket edilmesi ve tedavi kılavuzlarındaki tüm kalemlerin vatandaşlar tarafından kullanılabilmesine olanaklı kılmamız gerekir.

Tanı algoritmasındaki araçların fiyatlandırılmasındaki kısıtlamalar sigorta kuruluşlarını erken dönemde avantajlı hale getirse de geç dönemde zararlara uğratacaktır.  Ayrıca sigorta kuruluşunun algoritması ile bilimsel algoritmanın örtüşmediği durumlardan doğacak kayıplar hizmet sektörünün bir kolu olan yönetici sınıfının var olma anlamıyla da çelişme doğuracaktır. İşin profesyonelliği, bilimsel bir çerçeve içinde karlılığı artırmaktır, çerçevenin dışına çıkarak artırılan karlılığın etik ve hukuksal karşılığı olacaktır. Glokom bağlamında örneklendirirsek tansiyon ölçmekle görme alanı ve optik sinir görüntülenmesiyle birlikte tam glokom muayenesine aynı ücret ödeniyorsa kötü yola düşen doktor kadar bu yola teşvik eden yönetici de hastanın uğrayacağı zarardan sorumludur.

Risk grubundaki hastaların diğer branşlardaki doktorlar tarafından bilgilendirilip bir oftalmologa gönderilmesi de önem arz etmektedir. Haftanın sağlayacağı kazanımlardan biri de diğer branşlardaki doktorların teorik bilgilerini yenilemek olabilir.

Glokom ile ilgili tanı-tedavi ilaç ve alet tedarikçisi ticari kuruluşlar da bu kapsamda bilgilerini güncellemelidirler. Yapılan iş sağlık sektörünün bir koludur. Ticari faaliyetten kazanılan; para ve hümanist değerlerin korunmasıdır. Biri olmadan diğerinin varlığı o kuruluşu bu sektörde eksik bırakır. Bu açıdan organizasyonlarında oluşabilecek hatanın üçüncü şahısların aleyhine olabileceğini unutmamalıdırlar.

 

Yukarıda belirttiğim gibi büyük bir düşmana karşı savaşıyoruz, takımı oluşturan her bir çarkın etkin, yeterli ve güvenilir çalışması gerekir. Bu hafta vesilesiyle birbirimizden haberdar olmamız ve gücümüze güç katmamız önemlidir.

Etiketler:

Oküler yüzey hastalıkları ve glokom birlikteliği

HalilAtes 8. Şubat 2016 10:41

449

Oküler yüzey hastalıkları (OYH) ve glokom birlikteliği, glokom tedavisinden sorumlu hekimlerin görmezden gelemeyecekleri kompleks bir yapıdır. OYH’ı bulunan hastanın glokom tedavisinin organize edilmesi, glokom tedavisi sonucu OYH gelişmesi, OYH hastasının tedavi uyumsuzluğu ve OYH olan hastalardaki glokom cerrahisindeki başarısızlık konunun kapsamına girmektedir.

Glokom veya oküler hipertansiyona bağlı göz içi basınç (GİB) yüksekliği ile karşılaşıldığında ilaç, daha çok ilaç ve daha daha çok ilaç kullanımı ile özetlenebilecek tedavi protokolü acıktım, yemek, daha çok yemek ve daha  daha çok yemek yemeliyim gibi estet bakış açısından yoksun, kaba güdülerin hakim olduğu davranış modelinden farksızdır. Tedavi modellerinin kişiselleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bu bağlamda önemlidir.

Bugün bu birlikteliğin sadece glokom ilacına bağlı OYH gelişme olasılığını inceleyen “Prevalence of ocular surface disease in glaucoma patients” başlıklı çalışma kapsamında ilerleyeceğiz; daha önce OYH tanısı almamış ve antiglokomatöz ilaç tedavisi altındaki 101 hastaya Schirmer testi, korneal ve konjunktival lissamine green boyanma, ve break-up time testleri yapılarak OYH varlığı araştırılmış.

60 (%59) hastanın en az bir gözünde kuru göz semptomları bulunmuş. Bunların %27’sinde semptomlar ilacı bırakma derecesinde şiddetliymiş. En az bir gözünde Schirmer testinde azalma olan hasta yüzdesi %61, ve bunların %35’inde ciddi sıvı azlığı saptanmış. Korneal ve konjunktival lissamine green testi pozitif olan hasta sayısı ise %22 bulunmuş, ancak bunların hiçbirinde şiddetli boyanma olmamış. Break-up time’ı bozulan hasta yüzdesi %78 ve bunların en az bir gözünde şiddetli gözyaşı kalite düşüklüğü %66 bulunmuş.

BAK içeren göz damlaları ile OYH arasında bu sonuçların ışığında anlamlı korelasyon bulunmuş. Sonuçlar hastaların kornea, konjonktiva ve gözyaşı sitolojisinin bozulduğunu açıkça gösteriyor.

Benzer çalışmalarla ayrıntılar da ortaya çıkmış; kadınların (%56.9) erkeklere oranla (%45.7) OYH yakalanma oranları daha fazla, ayrıca glokom tipleri arasında da şöyle bir OYH yakalanma oranı (PXS >PAAG>pigmenter glokom) saptanmış.

Damla sayısı ve sıklığı ile OHY gelişme oranı arasında da lineer bir ilişki saptanmış.

Ne yapacağız?; Mümkün olduğu kadar BAK içermeyen göz damlalarını kullanacağız. BAK’sız fix kombinasyonlara ağırlık vereceğiz. Açık açılı glokomlarda ilk veya ikinci tercih olarak kesinlikle SLT yapacağız.

 

Günümüz SGK Türkiye’sinde bunlar mümkün mü?; Hayır, bu yazının amacı da zaten bu, kamuoyu yaratarak vatandaşların sağlığını korumaya çalışmak.

Etiketler:

Fix kombinasyonlar | glokomda kornea | hasta uyumu | ilaçlar | oküler yüzey hastalığı ve glokom

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre