Komplikasyonlar 7: Hipotoni

HalilAtes 23. Ağustos 2013 11:53

219 Bugün, ameliyat yaptığınıza pişman edecek bir komplikayondan bahsetmek istiyorum; hipotoni. Hipotoni, tanım olarak göz içi basıncının 6 mmHg’nın altında olmasını anlatmaktadır. Aslında hikayenin bir sayının ötesinde olduğunu kavramamız gerekir. Basıncın daha yüksek olduğu olgularda hipotoni bulguları ile karşılaşılabileceği gibi, düşük değerlerde hipotonin komplikasyonları ile karşılaşılmayabilir de.  Sonuçta hipotoninin potansiyel bir tehlike olduğunu belirterek yazıma başlamak istiyorum.

Filtran cerrahilerden sonra hastaların %42'sinde aşırı filtrasyon veya yara yeri kaçağına bağlı hipotoni gelişmektedir. Ancak ilerliyen günlerde tedavi edilmesi gerekn düzeyde varlığını sürdüren hipotoni oranı sadece %4 olmaktadır.

Yaş grubumdaki meslektaşlarım hatırlayacaktır, antifibrotik ajan bağımlılığımızın gelişmediği dönemlerde hipotoni ile daha seyrek karşılaşılmaktaydı. Çok ilaç kullanımının doğal bir sonucu olarak artan Mitomysin-C uygulamaları hipotoni ile karşılaşma olasılığımızı artırmıştır.

Erken dönemde (postop. İlk iki ay) karşılaşılan hipotonilerde aköz yapımında azalma (yangısal reaksiyon, siliyokoroidal ve retina dekolmanı) ve aşırı filtrasyon sorumludur.

Hipotonide görmeyi tehdit edecek gelişme hipotoni makülopatisidir. Makülada koroidal fold görülmesiyle karakterizedir. Benzer çalışmalarda, antifibrotik ajan kullanılan filtran cerrahilerde hipotoni makülopatisi görülme oranı %10 olarak verilmiştir. Risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz;

ü      Genç yaş

ü      İlk filtran cerrahi

ü      Miyopi

ü      Yüksek Preoperatif GİB

Aşağıda cerrahi sırasında ve sonrasında hipotoniden korunmak için yapabileceklerimiz ve sorunun nerede olduğunu anlamak için muayene bulgularını özetledim;

ü      Daha ameliyata başlamadan önce riskli hastaların keşfedilmesi büyük önem taşımaktadır. Gergin konjonktivalı hastalar, blefarospazmı olanlarda özellikle dikkat gerekir.

ü      Cerrahi sırasında dişli pensetler ile konjonktiva ve flebin yırtılması, yetersiz sütürasyon, antifibrotik ajanların uzun süre tutulması, yüksek doz kullanımı ve konjonktiva dudaklarına temas etmesi, trabekülektomi alanı ile fleb kenarları arasında 1 mm sağlam doku bırakılmaması ve ameliyatı sonlandırırken derin ön kamara bırakılmaması hipotoniyi kolaylaştırıcı teknik hatalardır.

ü      Ameliyat sonrası düz bleb görülmesi kuşku doğurmalıdır, çünkü bleb kaçağı, yetersiz aköz üretiminin veya siklodiyaliz kleftinin bir delili olabilir.

ü      Bleb kaçağına bağlı aşırı filtrasyon hipotonisinin tedavisi sütürasyonun artırılmasıdır, zaman geçirilmemelidir, endoftalmi riski vardır.

ü      Dar ön kamara ile seyreden aşırı filtrasyon saptanmamış gözlerde atropin kullanımı gerekir.

ü      Ön kamara normal, düz bir bleb olmasına karşın bleb kaçağı tespit edilemediyse aköz yapım azlığı nedenleri düşünülmelidir. Yangısal reaksiyonlar ve koroidal effüzyon ilk akla gelen patolojilerdir. Bu hastalarda topikal ve sistemik steroid ile birlikte sikloplejik ajanların kullanılması önerilir.

ü      Siklodiyaliz kleftinin tanısını koymak hayli zordur, viskoelastik ile ön kamara oluşturulduktan sonra açı muayenesinde yarık görülebilir. Bölgenin sıkı sütürasyonu (başka bir postta bu tekniği anlatacağım) gerekir.

ü      Blefarospazm da hipotoni yaratabilecek nedenler arasındadır. Blebe kronik masaj tatbiki sonucu hipotoni oluşabilir. Bu hastalarda preop botulinum toxini enjeksiyonu yapılması doğru olacaktır.

ü      Hangi nedenden olursa olsun ön kamara kayıplarının bir sonucu gelişebilecek iris-kornea, lens-kornea temaslarının acil giderilmesi gerekir. Kornea endoteli porblemleri, anterior ve/veya posterior sineşi ve katarakt oluşumunu engellemek açısından erken müdahale gerekir.

 

ü      Yapılan istatistiki çalışmalar uzun süren hipotonilerin yukarıda saydığımız komplikasyonlar haricinde, geç dönemde basınç yüksekliğine de yol açabileceğini göstermiştir. Hadisenin nedeni olarak yangısal reaksiyonların fibrotik aktiviteyi hızlandırdığı yönündedir, bu yüzden topikal steroid bu hastalarda daha uzun ve daha yoğun kullanılmalıdır.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar

Yorum ekle
biuquote
  • Yorum
  • Canlı önizleme
Loading


Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre