EGS Rehberi 10 (Tıbbi tedavide güncel sorunlar)

HalilAtes 12. Ağustos 2014 10:28

302 EGS Rehberi’nin dördüncü edisyonunda daha önceki baskılarda yer almayan üç önemli konuya da değinilmiş; Topikal damlaların lokal toksisitesi, jenerik ilaç kullanımı ve diyet ve alternatif tedavi yöntemleri.

Topikal damlaların lokal toksisitesi ve prezervanların rolü

Bir kronik hastalık olan glokomda, kronik ilaç kullanımı oküler yüzey hastalıklarına (OYH) yol açabilmektedir. Kuru göz, meibomian bezi disfonksiyonu ve kronik alerji bu grup içinde yorumlanmaktadır. Topikal ilaçların çoğunda prezervan olarak bulunan benzalkonium chloride (BAC) bu reaksiyonların en büyük sorumlusu olarak görülmektedir. BAC ayrıca konjonktiva sitolojisini bozarak gelecekte yapılacak glokom cerrahilerinin hem güvenliğini, hem de başarısını azaltmaktadır. EGS, düşük doz BAC içeren, BAC’sız prezervanlar veya prezervansız topikal damlaları önermektedir.

Ancak gerçek hayat her zaman çalışmaların gösterdiği doğrulara ulaşılmasını olanaklı kılmıyor. Ülkemiz gibi sağlık finansmanında zorluklar çeken ülkelerde bu tür ilaçlara ulaşılması her zaman mümkün olamamaktadır, ayrıca BAC’sız ilaçların kontaminasyon riski, moleküllerin korneadan geçişindeki sorunlar ve şişeleme tekniklerindeki (şişe ucu keskinliğinin halen düzeltilememesi) zorluklar BAC’sız tedavinin hızla yaygınlaşmasında bir engel olarak karşımızda durmaktadır.

Jenerik ilaç kullanımı

Bir sene önce jenerik ilaç kullanımı ile ilgili bir yazı yazmıştım. Bildiğim kadarıyla ülkemizde bu konuda bir çalışma yapılmadı. EGS rehberi de çalışma eksikliklerinin güven ile ilgili sorunlar doğurduğunu vurgulamış. Yapılan az sayıda çalışma jenerik ilaçlar aleyhine daha çok veri sunduğu için, ilaçların güvenle kullanımı halen bir sorun olarak görünmektedir. Sigorta kurumlarının tercihlerinden dolayı veya ülke çıkarlarını gözetmek gayesiyle bu ilaçları kullanan meslektaşların, en azından yeterli çalışma verisi toplanıncaya kadar, hastalarını yakın takibe almaları EGS tarafından önerilmektedir.

Diyet ve alternatif tedavi yöntemleri

Bu konuda henüz kanıta dayalı tıp veriyle sonuçlandırılmış bir çalışma bulunmamasına rağmen dokuz glokom hastasında biri halen diyet ve/veya alternatif tıp ürünleri ile glokom tedavisini sürdürdüklerine inanmaktadırlar. Bu hastaların %34.5’ğu bitkisel ilaçlarla, %22.7’si glokoma özgü diyet kullanımıyla ve %18.8’i diyet takviyeleri ile başarılı olacaklarına inanmakta ve alternatif ürünleri kullanmaktalar. Bahsi geçen ürünlerden bir kısmının sistemik yan etkilerinin olabileceği, glokom progresyonunu azaltmadığı, aşırı magnezyum alımının glokom riskini artırdığı gibi bazılarının faydadan çok glokom gelişiminde zarar doğurduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

 

Bu tür ürünleri alan hastaları olan meslektaşlarımızın pasif aydınlatma yerine aktif karşı gelme yöntemini izlemelerini öneririz.

Etiketler:

ilaçlar

Yorum ekle
biuquote
  • Yorum
  • Canlı önizleme
Loading


Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre