Oküler hipertansiyon ve SRVO ilişkisi

HalilAtes 29. Nisan 2016 11:30

466 Bazen at gözlükleriyle bakıyoruz hayata; aradığımız şeyin orada olup olmadığını bilmek yetiyor bize. Düz mantık çoğu zaman yanlış mantık oluyor, hayat bizi farklı açıdan vuruyor.

Amacım felsefe yapmak değil bu yazıda; GİB yüksekliğinin glokom haricinde başka patolojileri de tetikleyebileceğini hatırlatmak.

Oküler hipertansiyon tanısını koymak glokom tanısını koymaktan daha büyük bir emek ister. Görme alanını, oct çekimlerinin yapılması ve sonuçların normal çıkması hem hasta için hem de tanıyı koyan doktor için mutluluk vericidir. Bu aşamada glokom için ek bir risk faktörü yoksa tedavisiz takip moduna geçilebilir.  Bu kararımızla doğru bir iş yaptığımız açıktır. İşte tam da bu aşamada yanlış bir yolu seçmiş olabiliriz. Vasküler risk faktörlerinin sorgulanmamış ve değerlendirilmemiş olması santral retinal ven oklüzyonu için zemin hazırlamamıza yol açmış olabilir. Hasta belki glokom olmaz ama srvo sonucu yaşam kalitesinde kayba uğrayabilir.

 

Comparıson of anterıor segment optıcal coherence tomography parameters between central retınal veın occlusıon and normal eyes: Is primary angle closure a risk factor for central retinal vein occlusion?” başlıklı çalışma konunun ayrıntısı hakkında da bilgi veriyor. SRVO olan hastaların ön kamara açısının kontrol grubuna göre daha dar olduğu saptanmış. İki hastalık arasında sebep sonuç ilişkisi olmasa da bir kol teması olduğu görülüyor. Glokomlu ve oküler hipertansiyonlu hastalarımızı değerlendirirken damar tıkanıklıkları açısından da risk değerlendirmesi yapmamız gerektiğini hatırlatmak istedim.

Etiketler:

oküler hipertansiyon

Yorumlar (2) -

yunus emre
07.09.2016 22:30:44 #

Ortalıkta bu kadar çok sayıda oküler hipertansiyonu dahi olmayan hastalar (ya da şanssız insanlar mı desek) kombine preparatlarla tedavi (ya da kıyım mı desek) edilirken biz en iyisi progresyon olduğunu saptamadan gerçekten oküler hipertansiyonu olanların hepsini tedavi etsek yanlış olmaz diye bir kanı hasıl oldu bende. Neyse...Aynı mantıkla SRVO geçiren hastaların göz içi basınçları düşük de olsa venöz dolaşımı rahatlatmak için akut dönemde antiglokomatöz tedavi başlardık. Yaşlı hastalarda risk faktörleri de var ise göz içi basıncının çok yükselmesine izin vermesek (mesela diski iyi,progresyon da yok ama basınç 25 civarında ve aterosklerotik risk faktörleri var) iyi olacak gibi ne dersiniz?

Yanıtla

HalilAtes
26.09.2016 09:58:06 #

Haklısın Yunus Emre, karmaşık bir konu. Pozitif bilimlerde verdiğin karar ile aldığın sonuç örtüşür; örneğin binanın statik hesaplarını yanlış yaparsan binanın çökmesi beklenen bir gelişmedir. Tıp gibi içinde çokça bilinmeyeni barındıran bilimlerde, ki biz burada yükü tanrı ile ortaklaşa sırtlarız bu yüzden, meselenin farklı boyutlarını farklı çözümlerle düşünür, yanlış olasılığı mümkün olduğu kadar görünmez hale getirmeye çalışırız. Seçeneklerden birisi olası problemi biz oradan gidene kadar ötelemektir. Oküler hipertansiyonda ilaç başlanması buna örnektir. İlacın doğuracağı sorunlar geniş bir zaman diliminde ortaya çıkacağı için bunun müsebbibini kimse hatırlamaz. Böylece kurtulmuş oluruz. Bilim sonuçta bir illüzyon sanatı değildir. Yapılması gereken kanıtlar ışığında yapılmalıdır. Kanıt, maalesef bildiklerindir. Bilmediğin ama başkalarının bildiklerinin senin hastana faydası olmaz. Bu yüzden genlerimize vicdan duygusu da yüklenmiştir, üçüncü şahısların korunması amacıyla. Bütün bunlar bir karar verirken düşüneceğin felsefenin izleridir, ancak her zaman işe yaramaz. Felsefik olarak çözümlediklerin bilime uymayabilir. Çünkü felsefe statik bir kavramken bilim dinamik bir kavramdır, tıpkı bir sevgili gibi yanar döner olabilir.

Yanıtla

Yorum ekle
biuquote
  • Yorum
  • Canlı önizleme
Loading


Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre