Bir anket çalışmasının düşündürdükleri

HalilAtes 9. Mart 2018 11:02

471 Anketler olayların hedef kitleler tarafından nasıl algılandığını göstermesi açısından yararlıdır. Bir bakıma “gerçeği” anlatır bize. Konunun ya da sorunun doğru şıkkının hangisi olduğunu değil de yaygın kabul görüleni anlatması bakımından teorik doğru ile zaman zaman çelişir. Zamanla değişebilir. Aslında doğrunun da zamanla değişebileceğini düşündüğümüzde, anketin doğrusuyla bilimsel gerçeğin doğrusunun benzer bir süreç değişkenliği gösterdiğini söyleyebiliriz.

Bugünkü yazının konusunu oluşturan veriler, bir anket şirketinin hedef kitle, yani bizlerin, glokoma bakış açımızı göstermesi bakımından önemli.

Anketin ilk sorusu “glokom tedavisinde hedefin ne olduğu” üzerine kurgulanmış. Cevap verenlerin %52’si ganglion hücre hasarını azaltmak veya durdurmak derken, %39’u “hedeflenen GİB’e ulaşmak” ve %9’u “GİBİ’i düşürmek” yanıtlarını vermiş.

Cevap verenlerin soruyu algılaması, tecrübeleri ve teorik bilgileri seçim yapacakları şıkkı belirlerken etkili oluyor kuşkusuz. Bu soruda çoğunluğun onayladığı şık teorik düşünüldüğünde doğru şık gibi kabul edilse de diğer şıkların da “süslenmemiş gerçekler” olabileceği ve pekala doğruyu gösterebileceği söylenebilir.

İkinci soru ”glokom tedavisi tercih kriterleri”. Sanırım tedavinizi neye göre belirlersiniz denmek isteniyor. Etkinlik, düşük yan etki profili ve ek gib düşüşü, diğer seçeneklere göre açık ara öne çıkmış görünüyor. Tedavinin belirlenmesinde ilgili firmanın bilimsel desteğinin de %7’lik etkisinin olması, yan faktörlerin önemimi gösteriyor.

Üçüncü soru” tedavi değişim nedenleri”ni sorguluyor.  Anket sonucu bana kalırsa çarpıcı! Gerçek hayatla uyuşan bir veri yakalanmış. İlacın hedef basıncıyla  glokomun hedef basıncı çoğu zaman karışan, iç içe giren kavramlar. Bir ilacın etkili olduğu söylemek için %15 ile 30 arasında basınç düşüşü sağlaması beklenirken, glokomun hedef basıncında çoğu zaman  bu oran daha yüksek olmakta, aradaki fark da ikinci ilacı gerekli kılmaktadır. Ancak ilacın hedef basıncı çoğu zaman sorgulanmamakta, kontrolde hemen ikinci ilaç başlanmaktadır. Anket verileri de bunu göstermiştir. 

Etiketler:

ilaçlar

Yorum ekle
biuquote
  • Yorum
  • Canlı önizleme
Loading


Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre